លក្ខខណ្ឌទូទៅ

ធ្វើការវាយតម្លៃខ្លួនឯងសម្រាប់ការវះកាត់កែសម្ផស្ស

  • Soeu Sreang
  • April 29, 2021
  • 38

មនុស្សជាច្រើនស្វែងរកការវះកាត់កែសម្ផស្ស   ដើម្បីឱ្យមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួន   និងរាងកាយរបស់ពួកគេ។ តើវាដំណើរការឬទេ? ការសិក្សាបានបង្ហាញថាជាទូទៅមនុស្សពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការវះកាត់កែសម្ផស្សរបស់ពួកគេ    ហើយរាយការពីការកើនការឱ្យតម្លៃខ្លួនឯង    ទំនុកចិត្តក្នុងសង្គម    និងគុណភាពជីវិត។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ    ការវះកាត់កែសម្ផស្សប្រហែលជាមិនសមស្របសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាទេ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិចារណាធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្ស    សូមសួរខ្លួនឯងនូវសំណួរខាងក្រោម៖

១. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកពិចារណាធ្វើវះកាត់កែសម្ផស្ស?

មូលហេតុដែលមានល្អចំពោះសុខភាពបំផុត    ដើម្បីធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សគឺការកែលម្អរូបភាពខ្លួនឯង (អារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះខ្លួនឯង)។ មនុស្សដែលមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងរឹងមាំជាធម្មតាមានទំនុកចិត្ត    មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារ   និងក្នុងស្ថានភាពសង្គម    និងមានផាសុកភាពជាមួយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។

២. តើអ្នកកំពុងធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្ស   ដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃ    ឬខ្លួនឯងមែនទេ?

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកកំពុងពិចារណាធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។ អ្នកទំនងជាខកចិត្ត    ប្រសិនបើអ្នកកំពុងវះកាត់កែសម្ផស្សដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃ។

. តើការរំពឹងទុករបស់អ្នកមានភាពប្រាកដប្រជាទេ?

ការមានការរំពឹងទុកពិតប្រាកដអាចជាកត្តាសំខាន់តែមួយគត់ក្នុងការសម្រេចការទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យ។ ការវះកាត់កែសម្ផស្សអាចធ្វើឱ្យសម្រស់របស់អ្នកប្រសើរឡើងប៉ុន្តែវាមានដែនកំណត់។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកនិយាយដោយបើកចំហជាមួយគ្រូពេទ្យវះកាត់អំពីគោលដៅរបស់អ្នក    ហើយស្តាប់ប្រសិនបើពួកគេគិតថាគោលដៅទាំងនោះសមហេតុផល។

. តើអ្នកបានត្រៀមអារម្មណ៍សម្រាប់ការវះកាត់កែសម្ផស្សហើយឬនៅ?

ក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួន   ការវះកាត់កែសម្ផស្សអាចមិនសមរម្យ។ ស្ថានភាពទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងពេលអ្នកឆ្លងកាត់វិបត្តិ    ឬការក្តុកក្តួលផ្លូវចិត្តដូចជា៖ ការលែងលះ    មោរណៈភាពរបស់ប្តី    ឬប្រពន្ធ    ឬការបាត់បង់ការងារ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ    គ្រូពេទ្យវះកាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិចារណាធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សសម្រាប់មនុស្ស    ដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត     ឬមានជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងទៀត    ដែលមិនអាចធ្វើឱ្យមានការពេញចិត្ត    ឬខ្វល់ចិត្តពីភាពល្អឥតខ្ចោះ។

. តើឥឡូវនេះជាពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សឬទេ?

ទោះបីជាអ្នកបានត្រៀមផ្លូវចិត្តសម្រាប់ធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សក៏ដោយ    អ្នកប្រហែលជាចង់ពន្យារពេល    ប្រសិនបើអ្នកខ្វល់ខ្វាយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀត។ សូមរៀបចំផែនការវះកាត់នៅពេលអ្នកសម្រាក    ដូច្នេះអ្នកអាចមានពេលវេលាដើម្បីជាសះស្បើយ។ បើមិនដូច្នោះទេ    អ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងភាពលំបាក     និងការជាសះស្បើយយឺត។

. តើអ្នកនឹងសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបរាងកាយរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

វាអាចចំណាយពេលខ្លះសម្រាប់អ្នក    ដើម្បីសុំាទៅនឹងរូបរាងកាយថ្មីរបស់អ្នក។ វាជាការពិតជាពិសេសសម្រាប់នីតិវិធីដែលបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់លើមុខរបស់អ្នកដូចជា៖ ការវះកាត់ច្រមុះ (ការធ្វើច្រមុះ) ។ នីតិវិធីដូចជា៖ ការចាក់ Botox     ឬការចាក់បំពេញស្នាមជ្រួញ    ឬការចាក់បំពេញ   ដែលមិនទាក់ទងនឹងការវះកាត់    ប្រហែលជាងាយស្រួលនឹងសុំាជាង។

៧. តើអ្នកត្រៀមខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយលទ្ធផលដែលមិនបានរំពឹងទុកហើយឬនៅ?

គ្រូពេទ្យវះកាត់កែសម្ផស្ស   ក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ទាំងអស់ដែរគឺមិនអាចធានាលទ្ធផលបានទេ។ លទ្ធផលដែលមិនបានរំពឹងទុកគឺកម្រណាស់    ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាកើតឡើង    ពួកវាធ្វើឱ្យមានទុក្ខព្រួយដល់អ្នកជំងឺ    និងគ្រូពេទ្យវះកាត់។ អ្នកគួរតែពិចារណាសេណារីយ៉ូករណីដ៏អាក្រក់បំផុត    និងប្រសិនបើអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការប្រថុយប្រថាន។ អ្នកក៏ត្រូវដឹងដែរថា   ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនល្អ    វាត្រូវការពេលវេលា    ការអត់ធ្មត់    និងការទុកចិត្តគ្នារវាងអ្នក    និងគ្រូពេទ្យវះកាត់    ដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកភាពប្រសើរឡើង។

៨. តើអ្នកមានការគាំទ្រឬទេ?

វាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការមាននរណាម្នាក់គាំទ្រអ្នកខាងផ្លូវកាយ    និងផ្លូវចិត្ត    ក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកជាសះស្បើយ។ ត្រូវដឹងថាអ្នកអាចមានថ្ងៃ    ដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្ត    នៅពេលអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរការជាសះស្បើយ។ សូមប្រយ័ត្នចំពោះមតិយោបលអវិជ្ជមានពីមិត្តភក្តិ    ឬសមាជិកគ្រួសារ    ដែលអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់របស់អ្នក។ សូមគិតពីមនុស្សដែលនឹងនៅទីនោះដើម្បីអ្នក       និងមនុស្សដែលបដិសេធក្នុងការជួយអ្នកពីអ្នកដែលអាចរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។

៩. តើអ្នកអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយសម្រាប់ការវះកាត់កែសម្ផស្សបានទេ?

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាធម្មតាមិនធានាលើការវះកាត់កែសម្ផស្សទេ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកដឹងពីការចំណាយទាំងអស់   ជម្រើសនៃការបង់ប្រាក់    អ្វីដែលអ្នកអាចមានលទ្ធភាពនិងអ្វីដែលសមនឹងអ្នក។

អត្ថបទពិសេស
ការលើកមុខដើម្បីបន្តឹងស្បែក

May 15, 2021

ការកែប្រែផ្ទៃស្បែកដោយកាំរស្មីឡាស៊ែ

May 13, 2021

នីតិវិធីកែសម្ផស្សសម្រាប់ស្បែកចាស់

May 12, 2021

ការវះកាត់កែសម្ផស្សសម្រាប់ច្រមុះ

May 11, 2021

បណ្ដាញ​សង្គម