លក្ខខណ្ឌ

 • មហារីកទូទៅបំផុត និងវិធីរកមើលពួកវា មនុស្សភាគច្រើនស្គាល់សមាជិកក្នុងគ្រួសារ    ដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីក។ គ្រូពេទ្យកាន់តែរកឃើញជំងឺមហារីកឆាប់រហ័ស   ការព្យាបាលអាចចាប់ផ្តើមកាន់តែឆាប់។ ដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការដឹងពីប្រភេទជំងឺមហារីកទូទៅបំផុត    និងសញ្ញាព្រមានរបស់ពួកវា។ មានជំងឺមហារីកជាង ១០០ ប្រភេទ    ហើយជំងឺមហារីកមួយចំនួនកើតទូទៅជាងជំងឺមហារីកដទៃទៀតអាស្រ័យលើកត្តាដូចជា៖ អាយុ    …

  0 FacebookEmail
 • តើការធ្វើតេស្ត CEA ជាអ្វី? គ្រូពេទ្យមិនតែងតែឃើញសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការលូតលាស់មហារីក    ក្រោយពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទេ។ គ្រូពេទ្យត្រូវការរកតម្រុយ។ គ្រូពេទ្យអាចរកតម្រុយតាមរយៈការធ្វើតេស្តអង់ទីករ carcinoembryonic។ តេស្តនេះវាស់ប្រូតេអ៊ីនដែលគេហៅថា CEA នៅក្នុងឈាម។ អ្នកដែលមានជំងឺមហារីកប្រភេទខ្លះ   មាន …

  0 FacebookEmail
 • វិធីស្វែងយល់លទ្ធផលរោគសាស្ត្រមហារីករបស់អ្នក របាយការណ៍រោគសាស្ត្រ (pathology report) គឺជាឯកសារវេជ្ជសាស្ត្រ   ដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ   ដូចជាជំងឺមហារីក។ ដើម្បីធ្វើតេស្តរកមើលជំងឺ   គំរូនៃជាលិកាគួរឱ្យសង្ស័យរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍។ វេជ្ជបណ្ឌិតហៅថាអ្នកឯកទេសខាងរោគសាស្ត្រសិក្សាវានៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍។ វេជ្ជបណ្ឌិតក៏អាចធ្វើតេស្តដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។ ការរកឃើញទាំងនេះបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍រោគសាស្ត្ររបស់អ្នក។ វាបញ្ចូលទាំងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក   …

  0 FacebookEmail
 • ការធ្វើតេស្ត FISH  FISH គឺជាការធ្វើតេស្តមួយដែល “គូសផែនទី” សារធាតុហ្សែននៅក្នុងកោសិកាមនុស្ស    រួមទាំងហ្សែនជាក់លាក់     ឬផ្នែកនៃហ្សែន។ ដោយសារតែការធ្វើតេស្ត FISH អាចរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃហ្សែនដែលទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីក    វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើប្រភេទជំងឺមួយចំនួន។ នៅពេលដែលប្រភេទមហារីកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញមុន    …

  0 FacebookEmail