លក្ខខណ្ឌ

Cancer screening(kh)

 • ហ្សែននិងហានិភ័យមហារីករបស់លោកអ្នក៖ អ្វីដែលត្រូវដឹង ហ្សែននិងហានិភ័យមហារីករបស់លោកអ្នក៖ អ្វីដែលត្រូវដឹង លោកអ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាហ្សែន   អាចជះឥទ្ធិពលដល់ឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីក។ ប៉ុន្តែវាមិនធម្មតាដូចដែលហ្សែនដែលលោកអ្នកទទួលពីម្តាយ   ឬឪពុករបស់លោកអ្នកទេ។ រឿងជាច្រើនកំណត់ហានិភ័យមហារីករបស់លោកអ្នក     ហើយលោកអ្នកមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរហ្សែនជាច្រើន។ ដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ   និងអ្វីដែលលោកអ្នកមិនអាច      លោកអ្នកអាចចង់ដឹងថាតើហ្សែនរបស់លោកអ្នកជាអ្វី។ …

  0 FacebookEmail
 • ការធ្វើតេស្តពិនិត្យជំងឺមហារីក គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកអាចណែនាំឱ្យធ្វើតេស្តពិនិត្យជំងឺមហារីក   ដើម្បីពិនិត្យរកមើលរោគសញ្ញាមហារីកដំបូងឬរកមើលសញ្ញាដែលអាចប្រែទៅជាជំងឺមហារីក។ ការធ្វើតេស្តពិនិត្យគឺជាការពិនិត្យដែលជួយរកជំងឺមុនពេលលោកអ្នកមានអាការ។ ដំណើរការពិនិត្យនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះជំងឺមហារីកមួយចំនួនដូចជា៖ សុដន់ មាត់ស្បូន ពោះវៀនធំ សួត (សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន) លោកអ្នកប្រហែលជាអាចកែប្រែលទ្ធផលរបស់លោកអ្នក     ប្រសិនបើលោកអ្នកដឹងពីសញ្ញាដំបូង    និងចាប់ផ្តើមព្យាបាល។ …

  0 FacebookEmail
 • ការធ្វើតេស្តមហារីកដែលស្ត្រីគ្រប់រូបគួរធ្វើ ការធ្វើតេស្តមហារីកដែលស្ត្រីគ្រប់រូបគួរធ្វើ នៅពេលដែលអ្នកសរសេរបញ្ជីសុខភាពត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំនេះ  ចូរស្វែងរកពីគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកតើការធ្វើតេស្តមហារីកណាដែលអ្នកគួរធ្វើ។ ការធ្វើតេស្តទាំងនេះអាចជួយអ្នកឱ្យរកឃើញជំងឺឆាប់រហ័ស    នៅពេលដែលវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាល។ ​មហារីក​សុដន់ ការធ្វើតេស្តមួយអាចរកឃើញជំងឺមហារីកប្រភេទនេះជាញឹកញាប់    នៅពេលដែលដុំពកនៅមានទំហំតូចពេក    ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ដឹង    និងមុនពេលដែលជំងឺនេះរាលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយរបស់អ្នក។ ការថតពិនិត្យសុដន់ដោយប្រើកាំរស្មី៖ នេះជាមធ្យោបាយសំខាន់ដែលគ្រូពេទ្យប្រើសម្រាប់ពិនិត្យរកជំងឺមហារីកសុដន់។ …

  0 FacebookEmail
 • ការធ្វើតេស្តពិនិត្យជំងឺមហារីកដែលបុរសគួរធ្វើ ការធ្វើតេស្តពិនិត្យជំងឺមហារីកដែលបុរសគួរធ្វើ ការទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ   ប្រហែលជាមិនមែនជារឿងដែលគួរឱ្យរំភើបបំផុតនោះទេ   ប៉ុន្តែសូមកុំរង់ចាំក្នុងការស្វែងរកការពិនិត្យរកមើលជំងឺមហារីកទូទៅបំផុត    ដែលប៉ះពាល់ដល់បុរស។ ជំងឺមហារីកទាំងនេះងាយនឹងព្យាបាល    នៅពេលលោកអ្នកឆាប់ប្រទះឃើញពួកវា។ ជំងឺមហារីក​ពោះវៀនធំ ដោយសារជំងឺនេះច្រើនតែចាប់ផ្តើមដោយការលូតលាស់ដែលគេហៅថាដុំឫសដូង (Polyps) នៅក្នុងពោះវៀនធំ    (ការធ្វើតេស្តមួយចំនួនរកមើលពួកវា)។ …

  0 FacebookEmail