លក្ខខណ្ឌ

ជំងឺគ្រុនឈាម

  • ជំងឺគ្រុនឈាម និង​ ក្ដៅខ្លួន Diagnosing Dengue Fever ជំងឺគ្រុនឈាម   គឺជាជំងឺដ៏ឈឺចាប់  និងគ្រោះថ្នាក់ដែលចម្លងដោយសត្វមូស   ដែលបង្កដោយវីរុសណាមួយក្នុងចំណោមវីរុសទាំងបួនដែលទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនឈាម។ វីរុសទាំងនេះជាប់ទាក់ទងនឹងវីរុសដែលបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងមេរោគ West Nile និងគ្រុនលឿង។ តាមការប៉ាន់ស្មាន   ការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមប្រមាណ ៤០០ លានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ   ដោយប្រហែលជា ៩៦ លានឱ្យផលជាជំងឺ។ ករណីភាគច្រើនកើតឡើងនៅតំបន់ត្រូពិច   ហើយហានិភ័យធំបំផុតកើតឡើងនៅ៖ ឧបទ្វីបឥណ្ឌា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន តៃវ៉ាន់ ប្រជុំកោះមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ការ៉ាបៀន (លើកលែងតែប្រទេសគុយបា …

    1 FacebookEmail