ស្វែងរក និង ពិនិត្យ

COPD (ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ)

March 03, 2021

COPD (ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ)តើ COPD គឺជាអ្វី?ជំងឺស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃ (Chronic...

ជំងឺបេះដូង និងជំងឺលើសឈាម

March 04, 2021

ជំងឺលើសឈាម ដែលត្រូវបានគេថា Hypertension គឺជាកត្តាហានិភ័យចម្បងក្នុងការកើតជំងឺបេះដូង, ជំងឺតម្រងនោម,...

ជំងឺបេះដូង និងស្ត្រេស ៖ តើមានអ្វីទាក់ទងគ្នា?

March 04, 2021

មានស្ត្រេសច្រើនពេក យូរពេក មិនល្អសម្រាប់បេះដូងលោកអ្នកទេ។ប្រសិនបើលោកអ្នកតែងតែស្ត្រេស ហើយលោកអ្នកមិនមានវិធីល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ត្រេសនោះ លោកអ្នកអាចនឹងមានជំងឺបេះដូង,...

ACE Inhibitors និងជំងឺបេះដូង

March 06, 2021

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors  គឺជាថ្នាំជំងឺបេះដូងដែលពង្រីក...

ជំងឺបេះដូង និងថ្នាំ Angiotensin II Receptor Blockers

March 06, 2021

Angiotensin II receptor blockers (ARBs) គឺជាប្រភេទថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យអាចចេញវេជ្ជបញ្ជា...

ជំងឺបេះដូង និងថ្នាំ Angiotensin II Receptor Blockers

March 06, 2021

Antiarrhythmics គឺជាថ្នាំប្រើដើម្បីព្យាបាលចង្វាក់បេះដូងមិនប្រក្រតី ដែលបណ្តាលមកពីសកម្មភាពអគ្គិសនីបេះដូងមិនទៀងទាត់។ឧទាហរណ៍ថ្នាំ Antiarrhythmicsថ្នាំប្រភេទនេះ រួមមាន...