គ្រួសារ និងការមានផ្ទៃពោះ

គ្រួសារ និងការមានផ្ទៃពោះ
ហេតុអ្វីបានការសម្រាកលើគ្រែត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ?

March 11, 2021

គ្រូពេទ្យមួយចំនួនណែនាំឱ្យសម្រាកលើគ្រែសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដូចជា៖    បញ្ហាការលូតលាស់របស់ទារក    ជំងឺលើសសម្ពាធឈាម    ឬជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើង    ការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាសពីសុកបាំងមាត់ស្បូន   ...

តើការរលូតកូនគឺជាអ្វី?

March 11, 2021

ការរលូតកូនគឺជាការបាត់បង់កូនមុនសប្តាហ៍ទី ២០ នៃការមានផ្ទៃពោះ។ ពាក្យវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់ការរលូតកូនគឺការរលូតកូនដោយឯកឯង    ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការរលូតកូនក្នុងន័យទូទៅរបស់ពាក្យនេះទេ។ប្រមាណជា...

ការឈឺពោះសម្រាលមិនគ្រប់ខែ

March 11, 2021

ការឈឺពោះសម្រាលមិនគ្រប់ខែជាពេល    ដែលរាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សម្រាលមុនកាលបរិច្ឆេទ។ ការឈឺពោះសម្រាលមិនគ្រប់ខែចាប់ផ្តើម ៣ សប្តាហ៍   ...

ជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើង

March 11, 2021

តើអ្វីទៅជាជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើង?ជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើងគឺនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់    មានប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោម     និងហើមជើង    ហើមប្រអប់ជើង     និងហើមប្រអប់ដៃ។...

តើខ្ញុំអាចមានគភ៌ បន្ទាប់ពីមានគភ៌ក្រៅស្បូនបានទេ?

March 11, 2021

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានគភ៌ក្រៅស្បូន    អ្នកប្រហែលជាមានសំណួរជាច្រើនសម្រាប់សួរគ្រូពេទ្យ ។ សំណួរមួយក្នុងចំណោមសំណួរទាំងនោះទំនងជា    តើអ្នកអាចមានគភ៌ម្តងទៀតបានទេ?   ...