គ្រប់យា៉ងពីការមានផ្ទៃពោះ

រោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះ

February 20, 2021

តើរោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាអ្វី?រោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាការបន្ទុះរបស់ស្បែកមនុស្សពេលមានផ្ទៃពោះ   ដែលអាចបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរអរម៉ូន។ មុន  គឺជារឿងធម្មតាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ តាមពិតស្រ្តី...

ការយល់ដឹងពីការមានផ្ទៃពោះនៅត្រីមាសទី ១

March 02, 2021

ត្រីមាសទី ១ គឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះ។ វាចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដំបូងនៃការមករដូវចុងក្រោយរបស់អ្នក (មុនពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ)    ...

ការមានផ្ទៃពោះ៖ សប្តាហ៍ទី ១ ដល់ទី ៤

March 02, 2021

ប្រសិនបើអ្នកទើបនឹងមានផ្ទៃពោះ    ឬព្យាយាមមានផ្ទៃពោះ    អ្នកមានសំណួរជាច្រើនអំពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុក។ តើរាងកាយរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេច? តើមានអ្វីកើតឡើងនៅខាងក្នុងខ្លួនអ្នក?...

ការមានផ្ទៃពោះ៖ សប្តាហ៍ទី ៥ ដល់ទី ៨

March 02, 2021

ទារក៖ ទារករបស់អ្នកនៅតូចនៅឡើយ    ប៉ុន្តែបេះដូង    ខួរក្បាល    ខួរឆ្អឹងខ្នង  ...

ការមានផ្ទៃពោះ៖ សប្តាហ៍ទី ៩ ដល់ទី ១២

March 02, 2021

ទារក៖ កូនរបស់អ្នកមានទំហំប៉ុនសណ្តែកដី។ ក្បាលត្រង់ជាងមុន    ហើយកវិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំង។ ក្នុងពេលថតឆ្លុះអេកូ   ...

ជំនឿល្បីៗពីការមានផ្ទៃពោះ

March 02, 2021

នៅពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ    អ្នកទំនងជាឮរឿងនិទានរបស់ស្រ្តីចំណាស់ៗជាច្រើន    ដែលរឿងខ្លះអាចធ្វើឱ្យអ្នកអស់សំណើច។ អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮរឿងមួយនេះហើយ៖ ពោះស្រួចគឺកូនស្រី។...