គ្រប់យា៉ងពីការមានផ្ទៃពោះ

រោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះ

February 20, 2021

តើរោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាអ្វី?រោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាការបន្ទុះរបស់ស្បែកមនុស្សពេលមានផ្ទៃពោះ   ដែលអាចបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរអរម៉ូន។ មុន  គឺជារឿងធម្មតាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ តាមពិតស្រ្តី...

តើចាញ់កូនជាអ្វី?

March 02, 2021

ចាញ់កូនគឺជាការចង់ក្អួត    និងក្អួត    ដែលកើតឡើងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាងពាក់កណ្តាលចង់ក្អួត    និងក្អួត    ...

ការបរិភោគដែលល្អចំពោះសុខភាព និងត្រឹមត្រូវនៅពេលមានផ្ទៃពោះ

March 02, 2021

អាហារូបត្ថម្ភល្អ    និងគ្រប់គ្រាន់អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់    និងការវិវឌ្ឍរបស់កូនអ្នក។ អ្នកគួរតែទទួលទានកាឡូរីបន្ថែមប្រហែល ៣០០...

តើថ្នាំអ្វីខ្លះដែលមានសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ?

March 02, 2021

វាអាចមានពេលមួយក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ នៅពេលដែលអ្នកចាញ់អាកាសធាតុហើយមិនប្រាកដថាអ្នកអាចប្រើថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជាបានឬទេ។ ថ្នាំមួយចំនួនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ប៉ុន្តែថ្នាំមួយចំនួនទៀតគ្មានសុវត្ថិភាពទេ   ឬគេមិនដឹងពីឥទ្ធិពលរបស់វាលើកូនរបស់អ្នកឡើយ។នៅពេលអ្នកជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកមានផ្ទៃពោះ  ...

មាំមួនជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ

March 02, 2021

ការរក្សាទម្លាប់ហាត់ប្រាណទៀងទាត់ពេញមួយអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចជួយឱ្យអ្នកមានសុខភាពល្អ    និងមានអារម្មណ៍ល្អបំផុត។ ការហាត់ប្រាណទៀងទាត់អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចកែប្រែរបៀបឈរ    ឬអង្គុយរបស់អ្នក    និងបន្ថយភាពមិនស្រួលមួយចំនួនដូចជាឈឺចង្កេះ   ...

វិធីគ្រប់គ្រងភាពមិនស្រួលខ្លួនទូទៅក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ

March 03, 2021

អ្នកនឹងមានភាពមិនស្រួលខ្លួនផ្សេងៗគ្នាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ភាពមិនស្រួលខ្លួនមួយចំនួនមានរយៈពេលខ្លី     មួយចំនួនទៀតមានរយៈពេលវែង។ ខ្លះទៀតអាចកើតឡើងនៅដើមសប្តាហ៍ដំបូង    ខណៈពេលដែលភាពមិនស្រួលខ្លួនខ្លះទៀតកើតឡើងជិតពេលសម្រាល។...