គ្រប់យា៉ងពីការមានផ្ទៃពោះ

រោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះ

February 20, 2021

តើរោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាអ្វី?រោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាការបន្ទុះរបស់ស្បែកមនុស្សពេលមានផ្ទៃពោះ   ដែលអាចបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរអរម៉ូន។ មុន  គឺជារឿងធម្មតាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ តាមពិតស្រ្តី...

តើជំងឺខាន់លឿងលើទារកទើបនឹងកើតគឺជាអ្វី?

March 03, 2021

ជំងឺខាន់លឿងលើទារកទើបនឹងកើត គឺជាលក្ខខណ្ឌទូទៅ   និងគ្មានគ្រោះថ្នាក់   ដែលស្បែក និងភ្នែករបស់ទារកឡើងពណ៌លឿង។...

យល់ដឹងពីជំងឺបេះដូងពីកំណើត

March 05, 2021

ការរកឃើញ «ជំងឺបេះដូងពីកំណើត» គឺជាវិធីមួយផ្សេងទៀត ក្នុងការប្រាប់ថា បេះដូងរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហានៅពេលលោកអ្នកចាប់កំណើត។...

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីមានកូន? អាការការបញ្ចេញអូវុល និងការកំណត់ពេលវេលា

March 02, 2021

ការដឹងពីពេលវេលាក្នុងការបញ្ចេញអូវុលអាចជួយជំរុញឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការមានផ្ទៃពោះ។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងដឹងថាពេលណាអ្នក    និងដៃគូរបស់អ្នកគួរតែរួមភេទ។ការបញ្ចេញអូវុលកើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ វដ្តរដូវរបស់ស្ត្រីគ្រប់រូបគឺខុសគ្នា    ដូច្នេះអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើសញ្ញាសម្គាល់។មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចប្រាប់បានថា   ...

តើចាញ់កូនជាអ្វី?

March 02, 2021

ចាញ់កូនគឺជាការចង់ក្អួត    និងក្អួត    ដែលកើតឡើងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាងពាក់កណ្តាលចង់ក្អួត    និងក្អួត    ...

ការបរិភោគដែលល្អចំពោះសុខភាព និងត្រឹមត្រូវនៅពេលមានផ្ទៃពោះ

March 02, 2021

អាហារូបត្ថម្ភល្អ    និងគ្រប់គ្រាន់អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការលូតលាស់    និងការវិវឌ្ឍរបស់កូនអ្នក។ អ្នកគួរតែទទួលទានកាឡូរីបន្ថែមប្រហែល ៣០០...