គ្រប់យា៉ងពីការមានផ្ទៃពោះ

ការចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះ

March 01, 2021

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតចង់មានកូន អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីមានផ្ទៃពោះ   ពេលវេលា និងភាពញឹកញាប់នៃការរួមភេទ   ។ឱកាសនៃការមានផ្ទៃពោះវាជាសំណួរទូទៅ៖...

គន្លឹះ ១០ យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកចង់មានផ្ទៃពោះ

March 01, 2021

១​. ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យ៖វាពិតណាស់ដែលអ្នកនឹងជួបគ្រូពេទ្យច្រើនដង    បន្ទាប់ពីអ្នកមានផ្ទៃពោះ     ប៉ុន្តែវាក៏ជាគំនិតល្អក្នុងការណាត់ជួបជាមុនផងដែរ    ទោះបីអ្នកធ្លាប់មានផ្ទៃពោះពីមុនក៏ដោយ។...

ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះ៖ តើពួកវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

March 01, 2021

ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះអាចឱ្យអ្នកដឹង    ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ។ ខាងក្រោមគឺជាចម្លើយទៅសំណួរទូទៅមួយចំនួនអំពីពួកវា។តើការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះគឺជាអ្វី    ហើយតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះពិនិត្យទឹកនោម   ឬឈាមដើម្បីរកមើលអ័រម៉ូនមានផ្ទៃពោះ    ...

តើវីតាមីនចម្រុះសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគឺជាអ្វី?

March 01, 2021

វីតាមីនចម្រុះសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះគឺជាថ្នាំបំប៉ន   ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ    ដើម្បីផ្តល់ឱ្យរាងកាយនូវវីតាមីន    និងសារធាតុរ៉ែដែលចាំបាច់សម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះប្រកបដោយសុខភាពល្អ។ គ្រូពេទ្យអាចណែនាំឱ្យអ្នកលេបវា   ...

តើស្ត្រីទាំងអស់មានអាការដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះឬទេ?

March 02, 2021

ស្ត្រីគ្រប់រូបគឺខុសគ្នា។ ដូច្នេះបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងការមានផ្ទៃពោះក៏ខុសគ្នាដែរ។ មិនមែនស្ត្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានអាការដូចគ្នា  ឬមានអាការដូចគ្នាពីការមានផ្ទៃពោះមួយទៅការមានផ្ទៃពោះមួយទៀតទេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអាការដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះជារឿយៗដូចអាការ  ...

ការមានផ្ទៃពោះក្រោយអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ

March 02, 2021

ការមានគភ៌នៅអាយុច្រើនគឺជាពាក្យដែលកម្រប្រើសម្រាប់ការមានកូន   នៅពេលអ្នកមានអាយុលើសពី ៣៥ ឆ្នាំឡើងទៅ។ សូមធានាថាស្ត្រីមានសុខភាពល្អភាគច្រើន   ...