ការណែនាំសម្រាប់អាណាព្យាបាល

ការធាត់នៅកុមារភាព

March 01, 2021

មនុស្សជាទូទៅចាត់ទុកទារកដែលម៉ាប់ ឬធាត់កណ្តៀនជា “ គួរឱ្យស្រលាញ់”  ឬ“...

អាហារសម្រន់ ៥ យ៉ាងដើម្បីរីករាយ (និង ៥ មុខដើម្បីជៀសវាង)

March 01, 2021

យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែទទួលអាហារសម្រន់។ ប៉ុន្តែអាហារសម្រន់ខ្លះល្អជាងអាហារសម្រន់ដទៃទៀតជាពិសេសប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២    ឬធាត់។Gillian Culbertson...

អាហាររហ័សល្អបំផុត ១០ ប្រភេទ

March 01, 2021

អាហាររហ័សសម្រាប់អាហារពេលព្រឹក  អាហារពេលថ្ងៃត្រង់   និងអាហារពេលល្ងាចដែលលោកអ្នកមិនចាំបាច់មានអារម្មណ៍ថាមានកំហុស។លោកអ្នកកំពុងព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលល្អចំពោះសុខភាព    ឬកំពុងព្យាយាមសម្រកទម្ងន់មួយចំនួន    ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅតាមផ្លូវហើយប្រញាប់  ...