អត្តបទសុខភាព A-Z

អត្តបទសុខភាព A-Z
ថ្នាំបំប៉នសម្រាប់សុខភាពស្បែក

April 22, 2021

ភាពចាស់    និងពន្លឺព្រះអាទិត្យជះឥទ្ធិពលដល់ស្បែករបស់យើង។ មនុស្សកំពុងប្រើថ្នាំប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មក្នុងទម្លាប់ថែរក្សាស្បែករបស់ពួកគេកាន់តែច្រើនឡើងៗ។ គោលដៅរបស់ពួកគេ៖ ជួយការពារស្បែកពីខាងក្នុង។ថ្នាំបំប៉នសម្រាប់ស្បែក   ...

ផលិតផលថែរក្សាស្បែកដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាព

April 21, 2021

ឡេប្រឆាំងសែលុយលីត ឡេគឺជាជាតិសំណើមដែលអាចផ្តល់សំណើមដល់ស្បែករបស់អ្នក។ វាអាចធ្វើឱ្យស្បែកមើលទៅរលោង។ ផលិតផលប្រឆាំងសែលុយលីត ដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនអាចរឹតបន្តឹងផ្ទៃស្បែករបស់អ្នកមួយរយៈ។...

វិធីងាយៗដើម្បីកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញ

April 20, 2021

អនុវត្តមូលដ្ឋានថែរក្សាស្បែកឱ្យបានល្អប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ធ្វើឱ្យស្បែករបស់អ្នកមើលទៅក្មេងជាងវ័យ    សូមចាប់ផ្តើមដោយ៖ជៀសវាងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។លាបឡេការពារកម្តៅថ្ងៃដែលអាចការពារបានទាំង UVA និង UVB។ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ការពារកម្តៅថ្ងៃ...

វិធីសាស្រ្តដើម្បីឱ្យស្បែក (បុរស) ស្អាតអស្ចារ្យ

April 13, 2021

ប្រសិនបើអ្នកជាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវរុកកួនដោយស្បែកស្ងួត    ឬការរលាកឡាម    ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីត្រួតពិនិត្យការថែរក្សាមុខរហ័សមួយ។អ្នកគឺជាបុរស។ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលទៅស្អាត    អ្នកត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយស្បែករបស់អ្នក។បុរសដែលចង់ឱ្យស្បែកមើលទៅក្មេងជាងវ័យ   ...

វិធីធ្វើឱ្យស្បែកសស្អាត

April 12, 2021

ស្បែកដែលមានសុខភាពល្អជាធម្មតាមានពន្លឺភ្លឺថ្លា។ ការថែរក្សាស្បែកឱ្យបានត្រឹមត្រូវចាប់ផ្តើមដោយ៖១. ស្គាល់ពីប្រភេទស្បែករបស់អ្នក២. សម្អាតត្រឹមត្រូវ ផ្តល់សំណើម...