លក្ខខណ្ឌទូទៅ

សេចក្ដីសង្ខេប

February 26, 2021

ជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ពាក្យបច្ចេកទេសហៅថា Hypertension ជាទូទៅខ្មែរយើងហៅថា «ជំងឺលើសឈាម»។ អ្នកលើសឈាមប្រឈមខ្លាំងនឹងការកើតជំងឺបេះដូង និងជំងឺដាច់សរសៃឈាម។ កត្តាប្រឈមជំងឺលើសឈាម រួមមាន ការធាត់ ការផឹកស្រាច្រើន ការជក់បារី និងក្រុមគ្រួសារមានប្រវត្តិកើតជំងឺលើសឈាម។ សម្រាប់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺលើសឈាមទូទៅ គេប្រើ Beta Blockers។

អាការជំងឺលើសឈាម

February 26, 2021

រឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតអំពីជំងឺលើសឈាម គឺថាលោកអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាលោកអ្នកមានវា។ តាមពិតប្រមាណមួយភាគបីនៃអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមមិនដែលដឹងថាខ្លួនកើតជំងឺនេះឡើយ។ នោះគឺដោយសារតែជំងឺលើសឈាមគ្មានបង្ហាញអាការអ្វីទាំងអស់ លើកលែងតែវាធ្ងន់ធ្ងរ។...

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺលើសឈាម

February 27, 2021

ជារឿយៗ ជំងឺលើសឈាមត្រូវបានគេឱ្យឈ្មោះថាជា «ជំងឺស្ងៀមស្ងាត់» ព្រោះអ្នកជំងឺមិនបានដឹងខ្លួនថាកើតជំងឺនេះឡើយ។ វាមិនសូវបង្ហាញអាការ...

ការពិនិត្យសម្ពាធឈាមខ្ពស់

February 27, 2021

វិធីតែមួយគត់ដើមី្បបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកើតជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (ជំងឺលើសឈាម) ឬអត់ គឺប្រើឧបករណ៍វាស់ឈាម (sphygmomanometer)។ឧបករណ៍នេះមាននាឡិការង្វាស់...

ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានជំងឺលើសឈាម

February 27, 2021

ធាតុសំខាន់បំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (លើសឈាម) គឺការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាន។ ត្រួតពិនិត្យជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាសម្ពាធឈាមរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលបានណែនាំ។...

សំណួរសួរញឹកញាប់អំពីជំងឺលើសឈាម

March 01, 2021

ខាងនេះគឺជាចម្លើយចំពោះសំណួរដែលលោកអ្នកតែងសួរជាញឹកញាប់អំពីជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ ឬលើសឈាម។១. តើអ្វីបណ្តាលឱ្យមានលើសឈាម?ខណៈដែលមូលហេតុនៃជំងឺលើសឈាមនៅតែរកមិនទាន់ឃើញ ដូច្នេះភាពអសកម្មនៃរាងកាយ, របបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់,...

គន្លឹះ ៥ យ៉ាងក្នុងការកាត់បន្ថយការទទួលទានអំបិលដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមខ្ពស់

March 01, 2021

គន្លឹះ ៥ យ៉ាងក្នុងការកាត់បន្ថយការញ៉ាំអំបិលការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អំបិលអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់លោកអ្នក។ ជនជាតិអាម៉រិកភាគច្រើនត្រូវការកាត់បន្ថយអំបិល ព្រោះពួកគេទទួលបានជាតិសូដ្យូមច្រើនជាងចំនួនដែលពួកគេគួរទទួល។សមាគមបេះដូងសម្រាប់ប្រជាជនអាម៉េរិក...