លក្ខខណ្ឌទូទៅ

ការណែនាំពីការមើលឃើញអំពីជំងឺក្រិនថ្លើម

March 03, 2021

តើជំងឺក្រិនថ្លើមបង្កផលអ្វី?ជំងឺក្រិនថ្លើមបំផ្លាញថ្លើមរបស់អ្នក។ វាបណ្តាលឱ្យមានស្នាមដែលជំនួសជាលិកាដែលមានសុខភាពល្អបន្តិចម្តងៗ។ ទីបំផុតបញ្ហានេះរារាំងរំហូរឈាម និងធ្វើឱ្យថ្លើមរបស់អ្នកពិបាកបំពេញមុខងាររបស់វា។ ថ្លើមនឹងមិនអាចច្រោះជាតិពុល ...

ជំងឺក្រិនថ្លើម និងថ្លើមរបស់អ្នក

March 03, 2021

 ប្រសិនបើគ្រូពេទ្យប្រាប់អ្នកថាអ្នកមានជំងឺក្រិនថ្លើម   វាមានន័យថាអ្នកមានលក្ខខណ្ឌដែលបណ្តាលឱ្យជាលិកាស្នាមជំនួសកោសិកាថ្លើមដែលមានសុខភាពល្អបន្តិចម្តងៗ។ ជារឿយៗវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលយូរ   ដោយសារតែការឆ្លងមេរោគ ឬការញៀនគ្រឿងស្រវឹង។...

តើជំងឺក្រិនថ្លើមមានអាការអ្វីខ្លះ?

March 03, 2021

ជំងឺក្រិនថ្លើមចំណាយពេលយូរដើម្បីវិវឌ្ឍ។ អ្នកអាចកើតវាអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនមានអាការអ្វីឡើយ។នៅពេលដែលអ្នកមានអាការ ពួកវានឹងអាស្រ័យទៅលើរយៈពេលដែលជំងឺក្រិនថ្លើមកើត។អាការដំបូងសញ្ញាដំបូងអាចដូចគ្នានឹងជំងឺដទៃទៀត   ដូច្នះវាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យនៅពេលអ្នកមានសញ្ញាដំបូង។ ពួកវាអាចមាន៖ឡើងទំហំពោះដោយសារទាចទឹកហើមកជើង  ...

តើតេស្តជំងឺក្រិនថ្លើមមានអ្វីខ្លះ?

March 03, 2021

ជំងឺក្រិនថ្លើមបង្កើតស្នាមដែលបំផ្លាញថ្លើមរបស់អ្នក។ ការបំផ្លាញនេះអាចរារាំងសរីរាង្គដ៏សំខាន់នេះពីមុខងារសំខាន់ៗដូចជា៖ ជួយក្នុងការរំលាយអាហារ     និងយកជាតិពុលចេញពីរាងកាយរបស់អ្នក។ វេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺក្រិនថ្លើមកាន់តែឆាប់    ...

តើការព្យាបាលជំងឺក្រិនថ្លើមមានអ្វីខ្លះ?

March 03, 2021

ជំងឺក្រិនថ្លើមមិនអាចជាសះស្បើយទេ     ប៉ុន្តែវាអាចព្យាបាលបាន។ វេជ្ជបណ្ឌិតមានគោលដៅសំខាន់ពីរក្នុងការព្យាបាលជំងឺនេះ៖ បញ្ឈប់ការបំផ្លាញថ្លើមរបស់អ្នក     និងការពារផលវិបាក។ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង    ...