លក្ខខណ្ឌទូទៅ

តើជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis) គឺជាអ្វី?

March 01, 2021

 អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវយល់ដឹងជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis) គឺជាជំងឺមួយដែលធ្វើឱ្យឆ្អឹងកាន់តែស្ដើង និងងាយបាក់។ ការបាក់ឆ្អឹងទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗគ្នា...

មូលហេតុនៃជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis Causes)

March 01, 2021

មូលហេតុនៃជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis Causes)តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺពុកឆ្អឹងមែនទេ? លោកអ្នកប្រហែលជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាមានកត្តាជាច្រើនដែលបង្កឱ្យមានជំងឺនេះ។ ឧទាហរណ៍...

ការយល់ដឹងពីអាការជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis Symptoms)

March 02, 2021

តើអការនៃជំងឺពុកឆ្អឹងមានអ្វីខ្លះ?មនុស្សច្រើនមិនបានដឹងថា ខ្លួនគាត់មានជំងឺពុកឆ្អឹងទេ រហូតដល់មានការបាក់ឆ្អឹងកើតឡើង។ ប៉ុន្តែជួនកាល ជំងឺមួយនេះអាចចេញអាការជំងឺ...

តើជំងឺខ្សោយឆ្អឹង (Osteopenia) គឺជាអ្វី?

March 02, 2021

ចាត់ទុកថា វាជាចំណុចកណ្តាលរវាងការមានឆ្អឹងសុខភាពល្អ និងការមានជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis) ទៅចុះ។ជំងឺខ្សោយឆ្អឹង...

ជំនឿ ៖ មានតែស្ត្រីស្បែកសចំណាស់ប៉ុណ្ណោះទើបកើតជំងឺពុកឆ្អឹង

March 02, 2021

វាជាការពិតដែលថាស្ត្រីស្បែកសហាក់ដូចជាងាយនឹងមានជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis) ប៉ុន្តែតាមពិតជំងឺនេះគ្មានការរើសអើងទេ ៖ គ្រប់បុរស...

ជំងឺពុកឆ្អឹង ៖ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាល

March 02, 2021

នៅពេលលោកអ្នកដឹងថា លោកអ្នកមានជំងឺពុកឆ្អឹង លោកអ្នកនឹងមានជម្រើសជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលជំងឺ និងពង្រឹងឆ្អឹងរបស់លោកអ្នកដើម្បីការពារការបាក់ឆ្អឹង។ សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីអ្វីដែលអាចជួយលោកអ្នកបាន។...

១០ សំណួរអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងដើម្បីសួរគ្រូពេទ្យ

March 02, 2021

ដោយសារថ្មីៗនេះ លោកអ្នកបានទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis) ដូច្នេះសូមសួរគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នកនូវសំណួរទាំងនេះ នៅពេលលោកអ្នកទៅជួបគាត់លើកក្រោយ។១....

លំហាត់ប្រាណល្អបំផុតសម្រាប់ជំងឺពុកឆ្អឹង (Osteoporosis)

March 02, 2021

គ្មានពាក្យថាយឺតឡើយ ក្នុងការចាប់ផ្តើមលំហាត់ប្រាណដែលផ្តល់សុខភាពដល់ឆ្អឹង ទោះបីលោកអ្នកមានជំងឺពុកឆ្អឹងរួចហើយក៏ដោយ។លោកអ្នកប្រហែលជាបារម្ភថា ពេលធ្វើចលនាច្រើន មានន័យថាលោកអ្នកងាយជួបនឹងការដួល...