លក្ខខណ្ឌទូទៅ

ស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់មុន

February 20, 2021

តើរោគមុនគឺជាអ្វី?មានហេតុផលមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា "រោគមុនទូទៅ" - ស្ទើរតែមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលរងពីការផ្ទុះឡើងមុននៅចំណុចខ្លះនៃជីវិត។វាចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលខ្លាញ់ចេញពីក្រពេញ sebaceous...

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងមុន

February 20, 2021

មនុស្សសឹងគ្រប់គ្នា   យ៉ាងហោចណាស់មានមុនកំរិតស្រាលនៅចំណុចខ្លះ។ មុន គឺជារឿងទូទៅបំផុតរបស់ជំងឺស្បែក   ជាពិសេសក្មេងជំទង់។...

រោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះ

February 20, 2021

តើរោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាអ្វី?រោគមុនពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាការបន្ទុះរបស់ស្បែកមនុស្សពេលមានផ្ទៃពោះ   ដែលអាចបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរអរម៉ូន។ មុន  គឺជារឿងធម្មតាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ តាមពិតស្រ្តី...