សម្រស់ និង តុល្យភាព

ការគាំទ្រផ្លូវចិត្ត និងស្មារតី

February 26, 2021

បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការព្យាបាលជំងឺមហារីក មិត្តភក្តិ   និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអាចរំពឹងថាអ្នកនឹងត្រលប់ទៅរកខ្លួនឯងវិញ។ ពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងថាបទពិសោធន៍ជំងឺមហារីកនៅតែអាចជះឥទ្ធិពលដល់អ្នក។ ជំនួសឱ្យអារម្មណ៍រំភើប  ...

ជីវិតផ្លូវភេទរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការព្យាបាលជំងឺមហារីក

February 26, 2021

បន្ទាប់ពីការព្យាបាលជំងឺមហារីក    ជីវិតផ្លូវភេទរបស់អ្នកអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីពេលមុន។ អ្នកប្រហែលជាមិនមានអារម្មណ៍ដូចធម្មតាទេ    ហើយផលប៉ះពាល់ខាងរាងកាយអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ដឹងខ្លួន។ ឧទាហរណ៍   ...

ការចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះ

March 01, 2021

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតចង់មានកូន អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីមានផ្ទៃពោះ   ពេលវេលា និងភាពញឹកញាប់នៃការរួមភេទ   ។ឱកាសនៃការមានផ្ទៃពោះវាជាសំណួរទូទៅ៖...

គន្លឹះ ១០ យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកចង់មានផ្ទៃពោះ

March 01, 2021

១​. ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យ៖វាពិតណាស់ដែលអ្នកនឹងជួបគ្រូពេទ្យច្រើនដង    បន្ទាប់ពីអ្នកមានផ្ទៃពោះ     ប៉ុន្តែវាក៏ជាគំនិតល្អក្នុងការណាត់ជួបជាមុនផងដែរ    ទោះបីអ្នកធ្លាប់មានផ្ទៃពោះពីមុនក៏ដោយ។...

ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះ៖ តើពួកវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

March 01, 2021

ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះអាចឱ្យអ្នកដឹង    ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ។ ខាងក្រោមគឺជាចម្លើយទៅសំណួរទូទៅមួយចំនួនអំពីពួកវា។តើការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះគឺជាអ្វី    ហើយតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?ការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះពិនិត្យទឹកនោម   ឬឈាមដើម្បីរកមើលអ័រម៉ូនមានផ្ទៃពោះ    ...

តើស្ត្រីទាំងអស់មានអាការដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះឬទេ?

March 02, 2021

ស្ត្រីគ្រប់រូបគឺខុសគ្នា។ ដូច្នេះបទពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងការមានផ្ទៃពោះក៏ខុសគ្នាដែរ។ មិនមែនស្ត្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានអាការដូចគ្នា  ឬមានអាការដូចគ្នាពីការមានផ្ទៃពោះមួយទៅការមានផ្ទៃពោះមួយទៀតទេ។ ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអាការដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះជារឿយៗដូចអាការ  ...