របបអាហារ, អាហារ និង កាយសម្បទា

ហាត់ប្រាណដើម្បីបេះដូងមានសុខភាពល្អ

March 04, 2021

តើលោកអ្នកព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការហាត់ប្រាណ ពីព្រោះលោកអ្នកខានហាត់យូរ ឬមានអារម្មណ៍ថា ខូចរាង មែនទេ?...

ជំងឺបេះដូង និងការបញ្ចុះកូឡេស្តេរ៉ូល

March 04, 2021

តើកូឡេស្តេរ៉ូលគឺជាអ្វី?កូឡេស្តេរ៉ូលជួយឱ្យរាងកាយរបស់លោកអ្នកបង្កើតកោសិកាថ្មី ការពារសរសៃប្រសាទ និងបង្កើតអ័រម៉ូន។ ជាធម្មតា ថ្លើមជាអ្នកបង្កើតកូឡេស្តេរ៉ូលទាំងអស់ដែលរាងកាយត្រូវការ។...

គន្លឹះដើមី្បរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អជាមួយនឹងជំងឺបេះដូង

March 05, 2021

នៅពេលលោកអ្នកមានជំងឺបេះដូង មានរឿងតិចតួចណាស់ដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើឱ្យសុខភាពលោកអ្នកមានភាពខុសប្លែក។អាហារ និងសុខភាពគឺសំខាន់។ ហើយវាក៏សំខាន់ផងដែរដែលត្រូវកាត់បន្ថយស្រ្តេស...

សុវត្ថិភាពនៃការហាត់ប្រាណសម្រាប់អ្នកមានជំងឺបេះដូង

March 05, 2021

នៅពេលដែលលោកអ្នកមានជំងឺបេះដូងឬបានវះកាត់បេះដូង ការហាត់ប្រាណគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌជំងឺរបស់លោកអ្នក ប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ត្រូវតែឆ្លាតដែរ ពីអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវហាត់ និងរបៀបហាត់។ ...

តើអ្វីទៅជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណជំងឺមហារីក?

February 26, 2021

នៅពេលអ្នកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីក   ការធ្វើលំហាត់ប្រាណអាចជារឿងចុងក្រោយនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក។ អ្នកមានសុខភាព   ជីវិត   និងគ្រួសារដែលត្រូវគិតជំនួសវិញ។...

យោហ្កាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺមហារីក

February 26, 2021

ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាយោហ្កាអាចជួយអ្នកដែលមានជំងឺមហារីកទាំងផ្លូវចិត្ត    និងរាងកាយ។ ខណៈពេលដែលវាមិនអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដោយខ្លួនឯង    យោហ្កាអាចបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់មួយចំនួននៃជំងឺ    និងការព្យាបាលរបស់វា។...