របបអាហារ, អាហារ និង កាយសម្បទា

ទម្ងន់រីករាយនឹងទម្ងន់សុខភាព

February 27, 2021

មើលទៅថាលោកអ្នកមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងកាលពី ២០ ឆ្នាំមុន។ ពួកយើងភាគច្រើនគឺបែបនេះ។ ហើយមិនត្រឹមតែទំហំចង្កេះរបស់លោកអ្នកធំប៉ុណ្ណោះទេ  ...

របបអាហារប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់

February 27, 2021

  ការបន្តរបបអាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់   អាចជួយលោកអ្នកទប់ទល់នឹងភាពឃ្លាន   ដែលអាចជួយឱ្យលោកអ្នកស្រកទម្ងន់បាន។លោកអ្នកអាចសាកល្បងវាដោយបន្ថែមប្រូតេអ៊ីនមួយចំនួន   ទៅក្នុងអាហាររបស់លោកអ្នក។ ឱ្យពេល...

ការសម្រកទម្ងន់ដោយគ្មានរបបអាហារសម្រកទម្ងន់ដែលគ្មានស្តង់ដារ (Fad Diets)

February 27, 2021

ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើតាមរបបអាហារសម្រកទម្ងន់ដែលគ្មានស្តង់ដារ (fad diet)   លោកអ្នកនឹងមានគូកនជាច្រើន។ ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកអាចស្ថិតនៅលើរបបអាហារដែលខ្វះខាតទាំងនេះ  ...

តើការវះកាត់សម្រកទម្ងន់ស័ក្តិសមសម្រាប់លោកអ្នកទេ?

February 27, 2021

លោកអ្នកអាចជាបេក្ខជនសម្រាប់ការវះកាត់សម្រកទម្ងន់ប្រសិនបើ៖លោកអ្នកជាមនុស្សពេញវ័យដែលធាត់    ជាពិសេសប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងទម្ងន់   ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ ។លោកអ្នកដឹងពីហានិភ័យ  ...

អ្វីដែលត្រូវរំពឹងបន្ទាប់ពីការវះកាត់សម្រកទម្ងន់

February 27, 2021

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច   ដើម្បីធ្វើការវះកាត់សម្រកទម្ងន់   លោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងរង់ចាំមើលលទ្ធផល។លោកអ្នកអាចរំពឹងថានឹងស្រកទម្ងន់ច្រើន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺទាក់ទងនឹងទម្ងន់ដូចជា   ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី...