លក្ខខណ្ឌ

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងវីរុស Hep C

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺជាអ្វី?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺជាការឆ្លងមេរោគថ្លើម   ដែលអាចនាំឱ្យមានការខូចខាតថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ។ វាបណ្តាល

មកពីវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។ មនុស្សប្រមាណ ៧៥0,000 ៣.៩ នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានជំងឺនេះ។ ប៉ុន្តែវាបង្កឱ្យមានរោគសញ្ញាតិចតួច   ដូច្នេះពួកគេភាគច្រើនមិនដឹងទេ។ វីរុសនេះឆ្លងតាមរយៈឈាម   ឬវត្ថុរាវរបស់មនុស្សដែលមានជំងឺ។

វីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬ HCV​​ (Hepatitis C Virus) មានច្រើនទម្រង់​​។ វីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C ទូទៅបំផុតនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិកគឺប្រភេទទី ១។ មិនមានប្រភេទណាធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រភេទណាទេ   ប៉ុន្តែពួកវាឆ្លើយតបខុសគ្នាទៅនឹងការព្យាបាល។

ដំណាក់កាលនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

វីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ប៉ះពាល់ដល់មនុស្សតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា   និងមានដំណាក់កាលជាច្រើន៖

តើរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មានអ្វីខ្លះ?

មនុស្សជាច្រើនដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេ។ ប៉ុន្តែចន្លោះពី ២

សប្តាហ៍ទៅ ៦ ខែបន្ទាប់ពីវីរុសចូលក្នុងចរន្តឈាម   លោកអ្នកអាចកត់សម្គាល់បាន៖

តើអ្នកឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C យ៉ាងដូចម្តេច?

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C រាលដាល   នៅពេលឈាមឆ្លងវីរុសជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់អ្នក   តាមរយៈការប៉ះពាល់ជាមួយឈាម   ឬវត្ថុរាវរាងកាយរបស់មនុស្សដែលឆ្លង។

អ្នកអាចប្រឈមនឹងមេរោគពី៖

លោកអ្នកមិនអាចឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C តាមរយៈ៖

សូមអានពត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C រីករាលដាល។

រោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C កម្រិតខ្ពស់

អ្នកអាចសម្គាល់ឃើញរោគសញ្ញាស្រួចស្រាវរួមជាមួយ៖

កត្តាហានិភ័យនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

CDC (Centers of Disease Control and Prevention មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ) ណែនាំឱ្យធ្វើតេស្ត

រកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C   ប្រសិនបើលោកអ្នក៖

យល់កាន់តែច្បាស់អំពីកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។

ការធ្វើតេស្ត និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាប់ផ្តើមពិនិត្យឈាមរបស់លោកអ្នកសម្រាប់៖

អង្គបដិប្រាណប្រឆាំងនឹងវីរុសរលាកថ្លើមប្រភេទ C (Anti-HCV antibodies)៖ ទាំងនេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលរាងកាយរបស់លោកអ្នកបង្កើត   នៅពេលដែលវីរុស hep C ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក។ ជាធម្មតា   ពួកគេបង្ហាញខ្លួនប្រហែល ១២សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការឆ្លង។

ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តអង្គបដិបប្រាណរបស់លោកអ្នកវិជ្ជមាន   លោកអ្នកនឹងទទួលបានការធ្វើតេស្តខាងក្រោមនេះ៖

ការព្យាបាលនិងការប្រើថ្នាំសម្រាប់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ Cរ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ស្រួចស្រាវ   វាមិនមានការព្យាបាលដែលត្រូវបានណែនាំទេ។ ប្រសិនបើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C របស់លោកអ្នកប្រែទៅជាការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C រ៉ាំរ៉ៃ   វាមានថ្នាំជាច្រើនដែលអាចប្រើបាន៖

ថ្នាំ Interferon, peginterferon និង ribavirin ធ្លាប់ជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដ៏សំខាន់។ ពួកវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដូចជា   ការអស់កម្លាំង  មានរោគសញ្ញាដូចជាជំងឺផ្តាសាយ   ភាពស្លេកស្លាំង   កន្ទួលលើស្បែក   ការថប់អារម្មណ៍បន្តិចបន្តួច   ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត   ចង្អោរ   និងរាក។

ប៉ុន្តែការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បានផ្លាស់ប្តូរច្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ឥឡូវនេះ   លោកអ្នកទំនងជាទទួលបានថ្នាំមួយក្នុងចំណោមថ្នាំទាំងនេះ៖

តើថ្នាំព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?

ផលប៉ះពាល់ទូទៅបំផុតនៃថ្នាំជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺអាស្រ័យលើប្រភេទថ្នាំ  ហើយជាញឹកញាប់រួមមាន៖

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មានផលវិបាកអ្វីខ្លះ?

ប្រហែលជា ៧៥% ទៅ ៨៥% នៃមនុស្សដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បានឆ្លងជំងឺជាយូរមកហើយ (ត្រូវបានគេហៅថាជាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C រ៉ាំរ៉ៃ)។ ប្រសិនបើជំងឺនេះមិនត្រូវបានព្យាបាលទេ   វាអាចនាំឱ្យមាន៖

តើលោកអ្នកអាចការពារការឆ្លងជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បានទេ?

វាមិនមានវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ Cទេ។ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងវីរុស   លោកអ្នកត្រូវ៖

សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីការពារជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។

តើជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចព្យាបាលបានទេ?

គោលដៅនៃថ្នាំប្រឆាំងវីរុសគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលគេហៅថាការឆ្លើយតបនឹងវីរុសប្រកបដោយចីរភាព។ ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តឈាមរបស់លោកអ្នកអវិជ្ជមានចំពោះវីរុសក្នុងរយៈពេល ៣ ខែបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានបញ្ចប់ការព្យាបាល   លោកអ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសះស្បើយហើយ។

Leave a Comment