លក្ខខណ្ឌ

Hypertension: Overview and Facts(kh)

 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English ជំងឺរន្ធសរសៃឈាមទៅតម្រងនោមរួមតូច (Renal Artery Stenosis) Renal Artery Stenosis ជាជំងឺដែលសរសៃឈាមក្រហមដែលផ្ទុកឈាមរត់ទៅកាន់តម្រងនោមមួយឬទាំងពីររួមតូច។ ភាគច្រើនគេសង្កេតឃើញជំងឺនេះកើតលើមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមានជំងឺក្រិនសរសៃឈាម (Atherosclerosis – សរសៃឈាមក្រហមរឹង)។ ជំងឺរន្ធសរសៃឈាមទៅតម្រងនោមរួមតូច  (Renal Artery Stenosis) នេះ អាចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅតាមពេលវេលា ហើយជារឿយៗវាបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺលើសឈាម (Hypertension – High Blood Pressure) និងខូចតម្រងនោម។ រាងកាយលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដឹងថា …

  0 FacebookEmail
 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English Prehypertension : តើលោកអ្នកកំពុងប្រឈមឬទេ? តើ Prehypertension ជាអ្វី? នៅក្នុងជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ដំណាក់ទីមួយ ដែលហៅថា Prehypertension គឺមានតួលេខលើ ស៊ីស្តូលីក (systolic) ១២០ ទៅ ១៣៩ មីលីក្រាមបារ៉ត (mmHg)  ឬតួលេខក្រោម ឌីយ៉ាស្តូលីក (diastolic) ៨០ ទៅ ៨៩ មីលីក្រាមបារ៉ត។ Prehypertension ជារោគសញ្ញាដែលប្រាប់ឱ្យដឹងមុនថាលោកអ្នកប្រហែលជាកើតជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ …

  0 FacebookEmail
 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English Diastole vs Systole : យល់ដឹងពីតួលេខសម្ពាធឈាមរបស់លោកអ្នក តើតួលេខស៊ីស្តូលីក និងឌីយ៉ាស្តូលីកនៃសម្ពាធឈាមមានន័យដូចម្តេច? ពេលលោកអ្នកវាស់សម្ពាធឈាម វាមានតួលេខពីរយ៉ាង។ តួលេខទីមួយ ឬ តួលេខនៅលើ ជាតួលេខសម្ពាធឈាមស៊ីស្តូលីក (systolic blood pressure)។ តួលេខទីពីរ ឬតួលេខខាងក្រោម ជាតួលេខសម្ពាធឈាមឌីយ៉ាស្តូលីក (Diastolic blood pressure)។ ការដឹងពីតួលេខទាំងពីរនេះជារឿងសំខាន់ និងអាចសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកអ្នក។ តើតួលេខសម្ពាធឈាមស៊ីស្តូលីកមានន័យដូចម្តេច? ពេលបេះដូងលោកអ្នកលោត …

  0 FacebookEmail
 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English ការបង្ការជំងឺលើសឈាម ក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរដែលពេញវ័យ ៥ នាក់ មាន ១ នាក់ កើតជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់  (លើសឈាម – Hypertension) ដែលជាកត្តាប្រឈមធំចំពោះជំងឺបេះដូង និងតម្រងនោម ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (stroke) និងខ្សោយបេះដូង។ ជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់មានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ ព្រោះវាគ្មានបង្ហាញរោគសញ្ញា ឬអាការជំងឺឡើយ។ សំណាងល្អ ដែលលោកអ្នកអាចដឹងថាលោកអ្នកកើតជំងឺនេះឬអត់ ដោយការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាមទៀងទាត់។ ប្រសិនសម្ពាធឈាមខ្ពស់ លោកអ្នកអាចចាត់វិធានការណ៍ដើមី្បបន្ទាបវា។ វាក៏សំខាន់ដែរ បើសម្ពាធឈាមលោកអ្នកធម្មតា …

  0 FacebookEmail
 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English តើអ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់? សម្ពាធឈាមខ្ពស់ (High Blood Pressure) ឬវេជ្ជបណ្ឌិតអាចហៅថា Hypertension ជាបញ្ហាសុខភាពមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសុខភាពទាំងឡាយដែលលបតាមលោកអ្នកដោយស្ងាត់ៗ។ លោកអ្នកអាចនឹងកើតជំងឺនេះដោយមិនដឹងខ្លួន អស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ។ ជារឿយៗ វាមិនចេញអាការអ្វីទេ។ ប៉ុន្តែវាអាចនាំឱ្យកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗដូចជាគាំងបេះដូង (heart attack) ជំងឺខ្សោយសរសៃឈាមបេះដូង (congestive heart failure) និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (stroke)។ ដូច្នេះវាចំណាយពេលដើមី្បរកឃើញអ្វីដែលនាំឱ្យកើតជំងឺនេះ។ បេះដូងរបស់លោកធ្វើការដូចជាប្រដាប់សប់ ដើមី្បរុញឈាមរត់នៅក្នុងខ្លួនប្រាណលោកអ្នក។ សម្ពាធឈាមជាកម្លាំងដែលឈាមដាក់ទៅលើសរសៃឈាមពេលវារត់។ សម្ពាធឈាមកាន់តែខ្ពស់ …

  0 FacebookEmail
 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English តើអ្វីដែលបណ្តាលឱ្យលើសឈាម? សម្ពាធឈាមគឺជារង្វាស់នៃកម្លាំងជំរុញឈាមប្រឆាំងនឹងជញ្ជាំងសរសៃឈាមក្រហម។បេះដូងសប់ឈាមទៅក្នុងសរសៃឈាម ដែលនាំឈាមទៅកាន់សព្វកន្លែងក្នុងខ្លួនប្រាណ។ ជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (លើសឈាម) ដែលអាចហៅថា Hypertension ជាជំងឺគ្រោះថ្នាក់ព្រោះវាធ្វើឱ្យបេះដូងធ្វើការកាន់តែធ្ងន់ដើមី្បសប់ឈាមចេញទៅក្រៅបេះដូង និងនាំឱ្យសរសៃឈាមក្រហមរឹង ឬ atherosclerosis, កើតជំងឺដាច់សរសៃឈាម (stroke), ជំងឺតម្រងនោម (kidney disease) និងខ្សោយបេះដូង (heart failure)។ តើអ្វីទៅជាសម្ពាធឈាមធម្មតា? តួលេខសម្ពាធឈាមសរសេរ ១២០/៨០។ គេអានថា «១២០ លើ ៨០»។ …

  0 FacebookEmail
 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English ថ្នាំដែលធ្វើឱ្យសម្ពាធឈាមខ្ពស់ សម្ពាធឈាមខ្ពស់ និងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើថ្នាំ ដើមី្បឱ្យប្រាកដថាថ្នាំសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (High Blood Pressure) ដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាព លោកអ្នកត្រូវជៀសវាសប្រើថ្នាំផ្សេងៗ ព្រោះ៖ ថ្នាំខ្លះអាចធ្វើឱ្យសម្ពាធឈាមឡើង។ បើលោកអ្នកកំពុងចាប់ផ្តើមមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ផងនោះ វានឹងធ្វើឱ្យសម្ពាធឈាមលោកអ្នកឡើងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់។ ថ្នាំមួយចំនួនទៀតអាចរលាយជាមួយនឹងថ្នាំសម្ពាធឈាមរបស់លោកអ្នក។ បែបនេះគឺវាអាចធ្វើឱ្យថ្នាំមិនមានប្រសិទ្ធភាព។ ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទថ្នាំទូទៅដែលអាចធ្វើឱ្យជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់របស់លោកអ្នកកាន់តែអាក្រក់។ Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) NSAIDs បូករួមទាំងថ្នាំមានវេជ្ជបញ្ជា និងថ្នាំដែលលក់នៅតាមបញ្ជរ។ ថ្នាំទាំងនេះជាទូទៅប្រើសម្រាប់រម្ងាប់ការឈឺចាប់ ឬកាត់បន្ថយការរលាក (inflammation) …

  0 FacebookEmail
 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English ជំងឺលើសឈាមកុមារ ប្រជាជនភាគច្រើនគិតថា ជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ (លើសឈាម) ដែលហៅថា Hypertension ជាជំងឺដែលកើតមានចំពោះតែមនុស្សចាស់ប៉ុណ្ណោះ។ តាមពិត ជំងឺលើសឈាមកើតលើមនុស្សគ្រប់វ័យ សូមី្បតែកុមារក្មេងៗ។ ហេតុអី្វបានជាជំងឺលើសឈាមកុមារជាបញ្ហាគួរបារម្ភ? តើលោកអ្នកធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើមី្បការពារកូនលោកអ្នកពីជំងឺនេះ? ជំហានដំបូងគឺលោកអ្នកត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងជំងឺលើសឈាមចំពោះកុមារ ដូចជាមូលហេតុជំងឺ ផលវិបាក និងការព្យាបាល។ អ្វីជាជំងឺលើសឈាមកុមារ សម្ពាធឈាម ជាកម្លាំងឈាមពេលដែលវាហូរនៅក្នុងសរសៃឈាមខ្លួនយើង។ នៅក្រោមស្ថានភាពធម្មតា បេះដូងសប់ឈាមរត់ឆ្លងកាត់សរសៃឈាមទាំងឡាយនៅក្នុងខ្លួន។ សរសៃឈាមនឹងពង្រីក និងកន្ត្រាក់តាមតម្រូវការដើមី្បរក្សាលំហូរឈាម។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនអ្នកកើតជំងឺលើសឈាម ឈាមរុញខ្លាំងពេកនៅក្នុងសរសៃឈាម ដែលអាចបណ្តាលឱ្យខូចខាតសរសៃឈាម …

  0 FacebookEmail
 • លក្ខខណ្ឌ Translate to English តើសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជាអ្វី? សម្ពាធឈាមខ្ពស់ (High Blood Pressure) ឬលើសឈាម មានឈ្មោះបច្ចេកទេសថា Hypertension ទូទៅជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង (Cardiovascular Disease)។   សម្ពាធឈាមគឺជាកម្លាំងជំរុញឈាមប្រឆាំងនឹងជញ្ជាំងសរសៃឈាមក្រហម (Artery walls) ពេលដែលឈាមរត់នៅក្នុងខ្លួនប្រាណលោកអ្នក។ ប្រៀបដូចខ្យល់នៅក្នុងកង់ឡាន ឬទឹកនៅក្នុងទុយោអ៊ីចឹង ឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមរត់ទៅកាន់ចំណុចណាមួយនៃរាងកាយរបស់យើង។ ពេលដែលសម្ពាធខ្យល់លើសអាចធ្វើឱ្យកង់បែក ឬកម្លាំងទឹកខ្លាំងហួសនាំឱ្យបែកទុយោ ដូចគ្នាដែរ សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាម និងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអ្នក ដូចជាដាច់សរសៃឈាមជាដើម។ អាការរោគ …

  0 FacebookEmail