តើជំងឺមហារីកអាចព្យាបាលបានទេ

តើជំងឺមហារីកអាចព្យាបាលបានទេ?

នៅពេលលោកអ្នកមានជំងឺមហារីក    ឬយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដែលមានជំងឺមហារីក “ ជាសះស្បើយ” អាចជាពាក្យដែលលោកអ្នកចង់ឮជាងពាក្យណាទាំងអស់។ វាក៏ជាពាក្យដែលវេជ្ជបណ្ឌិតភាគច្រើនមិនអាចនិយាយបាន។

មិនដូចជំងឺផ្សេងៗទៀតទេ   ជំងឺមហារីកមានភាសារបស់វា៖ ជំងឺមហារីកមិនជាសះស្បើយទេ  ប៉ុន្តែមានការព្យាបាល   ដែលអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីកពីជំងឺមហារីកមួយចំនួនបាន។

វាសំខាន់ណាស់      នៅពេលលោកអ្នកយល់ពីភាពខុសគ្នា។

ការស្វែងយល់ពីជំងឺមហារីក

“ផ្លែឈើ” គឺជាពាក្យទូទៅមួយដែលលោកអ្នកប្រើដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើប្រភេទផ្លែឈើផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដូចជា៖ ផ្លែប៉ោម   ផ្លែ cranberries    ផ្លែម្នាស់    និងផ្លែឈើជាច្រើនទៀត។

ដូចគ្នានេះដែរ “មហារីក” គឺជាពាក្យទូទៅសម្រាប់មហារីកជាង ២០០ ប្រភេទ    រួមមានមហារីកប្លោកនោម   មហារីកខួរក្បាល   មហារីកសុដន់    មហារីកពោះវៀនធំ   មហារីកភ្នែក     មហារីកតម្រងនោម     មហារីកថ្លើម     មហារីកសួត    មហារីកក្រពេញអូវែ     និងមហារីកស្បែក។

នៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺមហារីក    កោសិកាមិនធម្មតារីកលូតលាស់   បំបែកខ្លួន    និងបំផ្លាញជាលិកាដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកអ្នក។ កោសិកាមិនធម្មតាខ្លះលូតលាស់យឺត   ខ្លះទៀតរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ កោសិកាមិនធម្មតានីមួយៗចាប់ផ្តើមនៅផ្នែកផ្សេងៗ   នៃរាងកាយរបស់លោកអ្នក   ហើយមានកម្រិត    ដំណាក់កាល    និងអាការរៀងៗខ្លួន។

ដោយសារតែជំងឺមហារីកគ្រប់ប្រភេទមានភាពខុសប្លែកគ្នា   វាមិនមានការព្យាបាលណាដែលអាចព្យាបាលគ្រប់ប្រភេទជំងឺមហារីកទេ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះ   មនុស្សអាចនិយាយថាពួកគេបានជាសះស្បើយ    ប្រសិនបើជំងឺមហារីករបស់ពួកគេ  ហាក់ដូចជាបាត់ទៅវិញដោយការព្យាបាល។ ប៉ុន្តែវាមិនសាមញ្ញដូច្នោះទេ។

ការជាសះស្បើយ ទល់នឹងការធូរស្បើយ

អស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍   វេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រើពាក្យ “ ជាសះស្បើយ” ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីស្ថានភាពជំងឺដែលបានជា   ហើយនឹងមិនកើតឡើងវិញ។ ឧទាហរណ៍     ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនហើយគ្រូពេទ្យបានយកខ្នែងពោះវៀនចេញ     នោះលោកអ្នកនឹងជាសះស្បើយហើយ។

ក្នុងភាសាមហារីក “ ការជាសះស្បើយ” មានន័យខុសគ្នា។

វេជ្ជបណ្ឌិតអាចផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវទស្សនវិស័យល្អបំផុត     ដោយផ្អែកលើស្ថិតិពីក្រុមមនុស្សជាច្រើន    ថាតើមហារីករបស់លោកអ្នកនឹងកើតឡើងវិញឬអត់។ ប៉ុន្តែគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិតណាអាចធានាថាលោកអ្នកនឹងជាសះស្បើយឡើយ។

វាមានមូលហេតុពីរសម្រាប់បញ្ហានេះ៖

១.   វេជ្ជបណ្ឌិតមិនទាន់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងអំពីជំងឺនៅឡើយទេ។

២. កោសិកាមហារីកមួយចំនួនអាចនៅសល់កន្លែងណាមួយនៅក្នុងខ្លួន    ហើយអាចលូតលាស់   បំបែកខ្លួន    និងក្លាយជាដុំមហារីកថ្មី។ ដូច្នេះវេជ្ជបណ្ឌិតជៀសវាងនិយាយថាលោកអ្នកបានជាសះស្បើយហើយ។

ជំនួសឱ្យការនិយាយអំពី “ជាសះស្បើយ” អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រភាគច្រើនប្រើពាក្យ “ព្យាបាល” ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានព្យាបាល    ហើយជំងឺមហារីករបស់លោកអ្នកមិនកើតឡើងវិញ      លោកអ្នកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសះស្បើយហើយ។

ពាក្យថា “ធូរស្បើយ” គឺជាពាក្យគន្លឹះមួយទៀត។ វាមានន័យថាអាការជំងឺមហារីករបស់លោកអ្នកបានបាត់។ វាខុសពីពាក្យ “ជាសះស្បើយ”    ពីព្រោះពាក្យ “ធូរស្បើយ” មិនតែងតែឋិតថេររហូតពេញមួយជីវិតរបស់លោកអ្នកទេ។

ការព្យាបាល

ជំងឺមហារីកមិនជាសះស្បើយបានទេ    ប៉ុន្តែមានវិធីព្យាបាលដែលអាចព្យាបាលលោកអ្នកបាន។

មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេព្យាបាលជំងឺមហារីក   បន្តរស់នៅធម្មតា      និងស្លាប់ដោយសារបុព្វហេតុផ្សេងទៀត។ មនុស្សជាច្រើនទៀតត្រូវបានព្យាបាលជំងឺមហារីក    ហើយនៅតែស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីក    ទោះបីការព្យាបាលអាចផ្តល់ពេលច្រើនដល់ពួកគេរហូតច្រើនឆ្នាំ   ឬច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ដោយ។

ប្រភេទទូទៅនៃការព្យាបាលជំងឺមហារីកមាន៖

ផែនការព្យាបាលត្រូវបានរៀបចំតាមប្រភេទមហារីក៖    ​ កម្រិតធ្ងន់ធ្ងររបស់វា    សុខភាពទូទៅ    និងចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក។

វឌ្ឍនភាពមិនមែនភាពល្អឥតខ្ចោះទេ

ក្នុងទម្រង់មួយ   ឬទម្រង់មួយទៀត    ការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកត្រូវបានដំណើរការអស់រយៈពេលជាង ២០០ ឆ្នាំមកហើយ។

ទោះបីជាជំងឺមហារីកមិនអាចជាសះស្បើយក៏ដោយ    ក៏មានការរីកចម្រើនជាច្រើនដែរ។ វាប្រហែលជាមិនមានអារម្មណ៍រហ័សដូចមុនទេ    នៅពេលលោកអ្នកមានជំងឺមហារីក។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានជម្រើសនៃការព្យាបាលច្រើនជាងពីមុន។

បច្ចុប្បន្ននេះគ្រូពេទ្យយល់កាន់តែច្បាស់    ពីវិធីស្វែងរកជំងឺមហារីកនៅដំណាក់កាលដំបូងជាច្រើន។ គ្រូពេទ្យក៏មានវិធីព្យាបាលច្រើនដើម្បីសាកល្បង     ប្រសិនបើវិធីព្យាបាលមួយមិនមានប្រសិទ្ធភាព។

អ្នកស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីជំងឺមហារីកកាន់តែច្រើន   ពួកគាត់កាន់តែយល់ពីរបៀបដែលជំងឺមហារីកមួយប្រភេទខុសគ្នាពីប្រភេទផ្សេងៗទៀត។

ឧទាហរណ៍   អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងថាជំងឺមហារីកសុដន់ទាំងអស់មិនដូចគ្នាទេ។ ជំងឺមហារីកសុដន់មានបួនប្រភេទធំៗ    ហើយប្រភេទនីមួយៗមានវិធីព្យាបាលជាក់លាក់របស់វា។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកកំពុងស្វែងរកកត្តាជាច្រើនដូចជា    កត្តាដែលបណ្តាលឱ្យជំងឺមហារីកជាក់លាក់ណាមួយរីកលូតលាស់    ដើម្បីពួកគាត់អាចរកវិធីព្យាបាលដើម្បីបញ្ឈប់វា។ វារួមបញ្ចូលទាំងថ្នាំដែលវាយប្រហារវិធីដែលកោសិកាមហារីកធ្វើការ   និងការព្យាបាលដែលប្រើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយរបស់លោកអ្នក   ដើម្បីកំណត់គោលដៅកោសិកាមហារីក។

យោងតាមសំដីរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត    លទ្ធផលមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ វាមានន័យថាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីក    ប៉ុន្តែជំងឺមហារីកនៅតែមិនអាចជាសះស្បើយ។

ចុះការព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិ ឬជំនួសវិញ?

ទាល់តែអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្ររកបានវិធីព្យាបាលជំងឺមហារីកឱ្យជាសះស្បើយ។    វាជាការឆ្លាតវៃក្នុងការពិចារណារាល់វិធីព្យាបាលដែលអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតលោកអ្នក    ឬធ្វើឱ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលដោយសុវត្ថិភាព។ សូមពិភាក្សាអំពីជម្រើសទាំងអស់របស់លោកអ្នកជាមួយគ្រូពេទ្យ។

មិនថាវាជាការព្យាបាលបែបវិជ្ជសាស្រ្ត      បែបធម្មជាតិ     ឬបែបជំនួសទេ     សូមសួរសំណួរទាំងនេះ៖

ប្រសិនបើការព្យាបាលស្តាប់ទៅទំនងជាអាចព្យាបាលបាន  វាប្រហែលជាអ៊ីចឹងហើយ។

សូមពិចារណាពីប្រភព៖ តើការព្យាបាលនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រភពដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត    ដូចជាទស្សនាវដ្តីមហារីក   ឬអង្គការជាតិដែរឬទេ? ឬវាគ្រាន់តែជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព្យាបាលអព្ភូតហេតុ   ដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅលើបណ្តាញសង្គម?

ឧបករណ៍  ថ្នាំគ្រាប់   ម្សៅ   គ្រីម    តែ    ប្រេង​​  ដែលអះអាងថាអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកត្រូវតែបានអនុម័ត         ឬបញ្ជាក់ដោយ FDA ។    ប៉ុន្តែនៅលើបណ្តាញសង្គមមានផលិតផលក្លែងក្លាយជាច្រើន។

សូមប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញាព្រមានទាំងនេះ៖

គ្មានវិធីព្យាបាលជំនួស   ឬវិធីព្យាបាលធម្មជាតិណាដែលអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកឱ្យជាសះស្បើយបានទេ។ ប៉ុន្តែមានការព្យាបាលបែបមិនមែនវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានសុវត្ថិភាពមួយចំនួន    ដូចជាការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ   ការម៉ាស្សា    ការធ្វើសមាធិ    និងយូហ្កា    ដែលជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដូចជា៖ ភាពល្ហិតល្ហៃ   ចង់ក្អួត    និងការឈឺចាប់បាន។

វិធីព្យាបាលដែលលោកអ្នកធ្វើបន្ថែមលើការព្យាបាលជំងឺមហារីកជាប្រចាំត្រូវបានគេហៅថា“ ការបំពេញបន្ថែម” ឬ“ ការបញ្ចូលគ្នា” ។ ជាការល្អបំផុតដែលលោកអ្នកត្រូវប្រាប់គ្រូពេទ្យជាមុន    ជាពិសេសប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងពិចារណាក្នុងការប្រើថ្នាំបំប៉ន។ លោកអ្នកនឹងចង់ឱ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យលើអ្វីដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការសាកល្បង។

Leave a Comment