បង្កើតបណ្តាញគាំទ្រ

បង្កើតបណ្តាញគាំទ្រ

មនុស្សគ្រប់គ្នាដោះស្រាយជំងឺមហារីកតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកប្រហែលជាគិតថាអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបាន    ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាពិបាក    ហើយអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ឯកោ។ សូមអនុវត្តជំហានងាយៗទាំងនេះដើម្បីបង្កើតបណ្តាញមួយ    ដែលនឹងនៅជាប់នឹងអ្នកក្នុងគ្រាល្អ    និងអាក្រក់។

ចូលរួមជាមួយក្រុមគាំទ្រ។ វាអាចជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នក    ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនិយាយ    និងចែករំលែកជាមួយមនុស្ស    ដែលមានអារម្មណ៍ដូចគ្នា។ សមាជិកជារឿយៗនិយាយអំពីវិធីព្យាបាលណា    ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពួកគេ    និងរបៀបដែលពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហា។

នៅពេលអ្នកនិយាយជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត    អ្នកមានអារម្មណ៍ដូចជាផ្នែកនៃសហគមន៍។ អ្នកដឹងថាអ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេ    ហើយមនុស្សជាច្រើននៅលើទូកតែមួយ។ វាជួយអ្នកឱ្យឃើញថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍គឺធម្មតា។

មានក្រុមគាំទ្រផ្សេងៗគ្នា។ ក្រុមខ្លះសម្រាប់តែអ្នកដែលមានជំងឺមហារីក។ ក្រុមផ្សេងទៀតមានដូចជា៖ អ្នកមើលថែទាំសំខាន់របស់អ្នក    ជាញឹកញាប់គឺជាប្តី    ឬប្រពន្ធ    ឬសមាជិកគ្រួសារជិតស្និទ្ធផ្សេងទៀត។

សូមឱ្យគេជួយ។ វាពិបាកក្នុងការស្នើសុំឱ្យគេធ្វើអ្វីៗសម្រាប់អ្នក    ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកតែងតែឯករាជ្យ។ គ្រួសារ    និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកចង់ជួយ     ប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេ។ ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់និយាយថា “តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាន?”     សូមមានចម្លើយសម្រាប់ពួកគេ។

សូមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃចូលរួមជាមួយការងារប្រចាំថ្ងៃដូចជា៖ ចម្អិនអាហារ    លាងសម្អាត    និងរត់កិច្ចការ។ វាអាចជួយឱ្យមាននរណាម្នាក់ទៅជួបគ្រូពេទ្យជាមួយអ្នក។សូមឱ្យមិត្តម្នាក់សរសេរសំណួរសំខាន់ៗ    ហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកសួរសំណួរទាំងនោះ។ សូមឱ្យនរណាម្នាក់ជួយតាមដានការធានារ៉ាប់រង    និងការណាត់ជួបរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើមានគេចង់យកអាហារឱ្យអ្នក    ឬមកលេង    សូមឱ្យអ្នកណាម្នាក់រៀបចំកាលវិភាគ។ ហើយត្រូវចាំថាវាមិនអីទេ     ក្នុងការនិយាយថាទេ    ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ទទួលភ្ញៀវ។ ពួកគេនឹងយល់ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តដាក់អាហារនៅក្នុងទូទឹកកក     ដើម្បីបរិភោគនៅពេលក្រោយ។

សូមចងចាំថាមិត្តភក្តិ    និងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាអ្នកត្រូវការអ្វី    ឬអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយទេ។ ពួកគេប្រហែលជាសប្បាយចិត្ត     ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងជាមួយការទូរស័ព្ទយ៉ាងរហ័ស    ឬផ្ញើសារដោយនិយាយថាអ្នកចូលចិត្តអាហារសម្រន់ជាក់លាក់ណាមួយ    ឬអាចប្រើជំនួយក្នុងការងារដូចជាបណ្តើរឆ្កែ    ឬបោកគក់ជាដើម។

ឡើងអ៊ីនធើណិតសម្រាប់ការគាំទ្រ។ អ្នកអាចធ្វើដូចនេះបានប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ជួបជុំគ្នាផ្ទាល់    ឬនិយាយជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់។ ក្រុមគាំទ្រតាមអ៊ិនធើណែតនាំមនុស្សមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងពិភពលោក    ដើម្បីចែករំលែកនូវអ្វីដែលពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់។ ក្រុមទាំងនេះអាចមានវេទិកាទាក់ទងនឹងប្រធានបទ    ដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ដូចជា    ការព្យាបាលដោយគីមី    ឬផលប៉ះពាល់ជាដើម។

សូមធ្វើការស្រាវជ្រាវ។ សូមយោបល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិត    ឬមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានជំងឺមហារីក។ សូមរកមើលក្រុមដែលភ្ជាប់ទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីក។

Leave a Comment