លក្ខខណ្ឌ

របៀប និងពេលវេលាដើម្បីធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាម របស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

មនុស្សដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើន    ត្រូវពិនិត្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម    របស់ពួកគេឱ្យបានទៀងទាត់។ លទ្ធផលជួយលោកអ្នក   និងគ្រូពេទ្យគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមទាំងនោះ    ដែលជួយលោកអ្នកឱ្យជៀសផុតពីផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

វាមានវិធីជាច្រើន   ដើម្បីធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក៖

ពីម្រាមដៃរបស់អ្នក៖ លោកអ្នកចាក់ម្រាមដៃរបស់លោកអ្នក   ជាមួយម្ជុលមុតស្រួច (ត្រូវបានហៅថាបំពង់កែវ) ហើយដាក់ឈាមមួយដំណក់លើបន្ទះតេស្ត។ បន្ទាប់មកលោកអ្នកដាក់បន្ទះតេស្តចូលទៅក្នុងម៉ែត្រ   ដែលបង្ហាញពីកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកទទួលបានលទ្ធផល   ក្នុងរយៈពេលតិចជាង ១៥ វិនាទី   និងអាចរក្សាទុកព័ត៌មាននេះ   សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត។ ម៉ែត្រខ្លះអាចប្រាប់លោកអ្នកពីកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលមួយ   និងបង្ហាញលោកអ្នកនូវតារាង   និងក្រាហ្វិចនៃលទ្ធផលតេស្តកន្លងមក។ លោកអ្នកអាចទិញម៉ែត្រវាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាម   និងបន្ទះតេស្តនៅតាមឱសថស្ថានក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក។

ម៉ែត្រដែលធ្វើតេស្តទីតាំងផ្សេងទៀត៖ ម៉ែត្រថ្មីអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកធ្វើតេស្តទីតាំងផ្សេងទៀតក្រៅពីចុងម្រាមដៃរបស់លោកអ្នក   ដូចជាកំភួនដៃខាងលើ   កំភួនដៃខាងក្រោម   បាតមេដៃ   និងភ្លៅ។ លោកអ្នកអាចទទួលបានលទ្ធផល   ខុសពីលទ្ធផលពីចុងម្រាមដៃរបស់លោកអ្នក។ កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនៅចុងម្រាមដៃបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរលឿនជាង   កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនៅទីតាំងធ្វើតេស្តផ្សេងទៀត។ នេះជាការពិត ខ្លាំងណាស់   នៅពេលដែលជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស   ដូចជាបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារ   ឬក្រោយពេលហាត់ប្រាណ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងពិនិត្យស្ករ     នៅពេលលោកអ្នកមានអាការនៃការថយចុះជាតិស្ករក្នុងឈាម   លោកអ្នកគួរតែប្រើចុងម្រាមដៃរបស់លោកអ្នក   ប្រសិនបើអាច   ពីព្រោះលទ្ធផលទាំងនេះនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវជាង។

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យជាតិគ្លុយកូសបន្តបន្ទាប់៖ ឧបករណ៍ទាំងនេះ   ដែលត្រូវបានហៅថា   ឧបករណ៍វាស់ជាតិគ្លុយកូសអន្តរ   ត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយម៉ាស៊ីនបូមអាំងស៊ុយលីន។ ពួកវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលទ្ធផលនៃជាតិស្ករដោយចាក់ម្រាមដៃ   ហើយអាចបង្ហាញគំរូ   និងនិន្នាការ   នៅក្នុងលទ្ធផលរបស់លោកអ្នកជាបន្តបន្ទាប់។

តើខ្ញុំគួរធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមនៅពេលណា?

លោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឱ្យបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ  ដូចជាមុនពេលញ៉ាំអាហារ   ឬពេលហាត់ប្រាណ    ពេលចូលគេង    មុនពេលបើកបរ    និងពេលដែលលោកអ្នកគិតថាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកទាប។

មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺខុសគ្នា   ដូច្នេះសូមសួរគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក   ពីពេលវេលា   និងភាពញឹកញាប់ដែលលោកអ្នកគួរតែពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាម។ ប្រសិនបើលោកអ្នកឈឺ   លោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមឱ្យបានញឹកញាប់ជាងមុន។

តើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលរបស់លោកអ្នក?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់   ដូចជាភាពស្លកសាំង   ឬជំងឺរលាកសន្លាក់ម្រាមមេជើង   ឬប្រសិនបើវាក្តៅ   ឬសើម   ឬលោកអ្នកនៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់   ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅតែឃើញលទ្ធផលមិនធម្មតា  សូមគណនាម៉ែត្ររបស់លោកអ្នកឡើងវិញ   និងពិនិត្យមើលបន្ទះតេស្ត។

តារាងខាងក្រោមផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវគំនិត   អំពីកន្លែងដែលកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នក   គួរតែនៅពេញមួយថ្ងៃ។ កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមល្អបំផុតរបស់លោកអ្នក   អាចខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៀត   ហើយនឹងផ្លាស់ប្តូរពេញមួយថ្ងៃ។

ការត្រួតពិនិត្យជាតិគ្លុយកូសក្នុងឈាមនៅផ្ទះ និង ការធ្វើតេស្តឈាម HbA1c

ការតាមដានកម្រិត HbA1c របស់លោកអ្នក   ក៏សំខាន់ផងដែរ    សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យជាតិគ្លុយកូសនៅផ្ទះជាច្រើន  អាចបង្ហាញពីលទ្ធផលគ្លុយកូសក្នុងឈាមជាមធ្យម   ដែលទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើតេស្តឈាម HbA1c។

តើពេលណាខ្ញុំគួរហៅទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ អំពីជាតិស្ករក្នុងឈាម?

សូមសាកសួរគ្រូពេទ្យអំពីគោលដៅកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក   និងរៀបចំផែនការសំរាប់វិធីដោះស្រាយលទ្ធផលជាតិស្ករក្នុងឈាម   ដែលខ្ពស់ពេក   រឺទាបពេក   និងពេលវេលាត្រូវទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ។ សូមរៀនអំពីអាការនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់  ឬទាប   ហើយដឹងថាលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីបាន   ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់ផ្តើមមានអាការ។

តើខ្ញុំត្រូវកត់ត្រាលទ្ធផលធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ត្រូវរក្សាកំណត់ត្រាអំពីការធ្វើតេស្ត   ឈាម   ទឹកនោម   ឬ ketone   ដែលលោកអ្នកបានធ្វើ ។ ឧបករណ៍ពិនិត្យគ្លុយកូសភាគច្រើន   ក៏មានអង្គចងចាំដែរ។ កំណត់ត្រារបស់លោកអ្នក   អាចដាស់តឿនលោកអ្នកពីបញ្ហា   ឬនិន្នាការណាមួយ។ កំណត់ត្រានៃការធ្វើតេស្តទាំងនេះ   ជួយគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក   ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវការនៅក្នុងផែនការអាហារ   ថ្នាំ   ឬកម្មវិធីហាត់ប្រាណរបស់លោកអ្នក។ យកកំណត់ត្រាទាំងនេះទៅជាមួយលោកអ្នក   រាល់ពេលដែលលោកអ្នកទៅជួបគ្រូពេទ្យ។

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment