ជំងឺទឹកនោមផ្អែម៖ វិធីព្យាបាលស្បែក

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចធ្វើឱ្យស្បែករបស់លោកអ្នកស្ងួត។ នោះមានន័យថា   លោកអ្នកអាចរងរបួសយ៉ាងងាយ   ងាយនឹងឆ្លងមេរោគ   ហើយត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីជាសះស្បើយ។ អនុវត្តតាមការណែនាំទាំងនេះ   ដើម្បីថែរក្សាស្បែករបស់លោកអ្នក   និងធ្វើឱ្យវាមានសុខភាពល្អ។

ការពារខ្លួនលោកអ្នកពីធាតុ

ដើម្បីការពារស្បែករបស់លោកអ្នកពីភាពត្រជាក់    ឬខ្យល់   សូមគ្របត្រចៀក   និងមុខ    រួមទាំងច្រមុះរបស់លោកអ្នក   និងសូមពាក់មួកផង។ ដូចគ្នានេះផងដែរ    សូមពាក់ស្រោមដៃ   និងស្បែកជើង   ឬស្បែកជើងកវែង។

សូមអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះផងដែរ៖

បង្កើតឧបករណ៍សង្គ្រោះបឋមសម្រាប់ស្បែករបស់លោកអ្នក

ទុកឧបករណ៍ជំនួយបឋមនៅជិតដៃ   ដើម្បីថែរក្សាដៃ   និងជើងរបស់លោកអ្នក។ វារួមមាន៖

វិធីព្យាបាលពងបែក

វិធីថែទាំការមុតតូចៗ

វិធីដោះស្រាយបញ្ហាស្បែកស្រាលៗ   ដូចជាកន្ទួលរមាស់

អ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ការរលាកស្រាល

ពេលណាត្រូវទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិត   ឬគ្រូពេទ្យជំនាញខាងស្បែក

នៅពេលលោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម   ជើងរបស់លោកអ្នកត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស។ លើសពីទម្លាប់នៃការថែទាំជើងប្រចាំថ្ងៃ   សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ   ឬគ្រូពេទ្យជំនាញខាងរោគជើងប្រសិនបើលោកអ្នក៖

Leave a Comment