ការព្យាបាលជំងឺមហារីក៖ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកទទួលបានទឹកគ្រប់គ្រាន់

ការព្យាបាលជំងឺមហារីក៖ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកទទួលបានទឹកគ្រប់គ្រាន់

នៅពេលអ្នកឆ្លងកាត់ការព្យាបាលជំងឺមហារីក   វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកមិនត្រូវខ្វះជាតិទឹក។ នោះហើយជាពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នក   បាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកបានទទួល។ នៅពេលដែលមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក   វាមិនអាចដំណើរការដូចអ្វីដែលវាគួរទេ។

សារធាតុរាវមានមុខងារជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក។ វា៖

ការព្យាបាលជំងឺមហារីក   និងការខ្វះជាតិទឹក

ការព្យាបាលរបស់អ្នកអាចនាំឱ្យមានការខ្សោះជាតិទឹកតាមវិធីជាច្រើន៖

វិធីដើម្បីជៀសវាងការខ្វះជាតិទឹក

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់មុនពេល    អំឡុងពេល    និងក្រោយពេលព្យាបាលរបស់អ្នក៖

ក្រេបទឹកពេញមួយថ្ងៃ។ វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការផឹកទឹក    នៅពេលដែលអ្នកស្រេក។ អ្នកអាចខ្សោះជាតិទឹក    និងមិនមានអារម្មណ៍ស្រេកទឹក។ អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពខ្លះណែនាំឱ្យផឹកសារធាតុរាវយ៉ាងហោចណាស់ ៨ កែវក្នុងមួយថ្ងៃ    ឬច្រើនជាងនេះ     ប្រសិនបើអ្នករាក     ឬក្អួត។ សូមសួរគ្រូពេទ្យថាតើបរិមាណប៉ុណ្ណាសមនឹងអ្នក ។

សូមសាកល្បងសារធាតុរាវផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើទឹកមិនសមសម្រាប់អ្នក    សូមសាកល្បងអ្វីផ្សេងទៀត។ ទឹកដោះគោ    ទឹកផ្លែឈើ    ភេសជ្ជៈកីឡា     និងកាហ្វេដែលគ្មានជាតិកាហ្វេអ៊ីន     ឬតែសុទ្ធតែជាសារធាតុរាវ។ ពេលខ្លះភេសជ្ជៈដាក់ទឹកកកងាយស្រួលលេបជាង។

អាហារក៏រាប់បញ្ចូលដែរ។ ស៊ុប   ការែមដើម    ចាហួយស្វិត    ផ្លែឈើ    និងបន្លែសុទ្ធតែមានសារធាតុរាវ។ សូមជ្រើសរើសអាហារដែលមានជាតិទឹកខ្ពស់ដូចជា    ឪឡឹក     សាឡាត់     និងផ្កាខាត់ណាបៃតង។

សូមបៀមដុំទឹកកក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានចំណង់ក្នុងការផឹក    ឬបរិភោគ    សូមសាកល្បងបៀមដុំទឹកកក។ ការបៀមដុំទឹកកកពីរបីក្នុងពេលតែមួយនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសារធាតុរាវខ្លះ។ វាត្រូវការការហូបទឹកច្រើនដង    ដើម្បីហូបបានទឹកមួយកែវ    តែការហូបបន្តិចបន្តួចក៏អាចជួយបានដែរ។

រក្សា​កំណត់ហេតុ។ វាពិបាកក្នុងការដឹងថាតើអង្គធាតុរាវចូល    និងចេញប៉ុន្មានលុះត្រាតែអ្នកវាស់វា។ សូមកត់ត្រាបរិមាណសារធាតុរាវដែលអ្នកហូប     និងចំនួនដងដែលអ្នកក្អួត   ឬរាក។ កំណត់ហេតុនឹងជួយ   ប្រសិនបើអ្នកត្រូវទាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិតអំពីអាការ។

សញ្ញានៃការខ្វះជាតិទឹក

នេះជារបស់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវស្វែងរក៖

ពេលដែលត្រូវទាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិត

ការខ្វះជាតិទឹកអាចធ្ងន់ធ្ងរ   ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបាន។ សូមឱ្យគ្រូពេទ្យដឹងប្រសិនបើអ្នកមានអាការខាងក្រោម៖

Leave a Comment