ការណាត់ជួបវេជ្ជបណ្ឌិតភ្នែក៖ អ្វីដែលត្រូវរំពឹង

សូមកុំរំលងការមកជួបគ្រូពេទ្យភ្នែកប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នក   ពីព្រោះអ្នកគិតថាអ្នកអាចមើលឃើញច្បាស់ធម្មតា។ ការពិនិត្យភ្នែកមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្ស   ដែលមានភ្នែកខ្សោយប៉ុណ្ណោះទេ។ ពួកវាជាមធ្យោបាយសំខាន់    ដើម្បីរកបញ្ហាភ្នែកមុនពេលរោគសញ្ញាលេចចេញមក។ គ្រូពេទ្យភ្នែករបស់អ្នកក៏អាចរកឃើញបញ្ហាផ្សេងៗដូចជា    ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើម។

ប្រសិនបើការណាត់ជួបចុងក្រោយរបស់អ្នកមានរយៈពេលច្រើនជាងពីរបីឆ្នាំ   ឬប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់មានបានណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យភ្នែក    វាដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យភ្នែកហើយ។

តើខ្ញុំជ្រើសរើសវេជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាងដូចម្តេច?

តើអ្នកគួរជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យឯកទេសពិនិត្យភ្នែក (OD)     ឬគ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែក (MD)     ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យភ្នែកដំបូងទេ? ប្រសិនបើនេះជាការពិនិត្យធម្មតា    អ្នកអាចទៅជួបគ្រូពេទ្យភ្នែកណាក៏បាន។ ប្រសិនបើអ្នកមាន  ឬគិតថាអ្នកអាចមានបញ្ហាភ្នែកដូចជា    ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ    ឬលក្ខខណ្ឌមួយផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវការការវះកាត់    គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងភ្នែកគឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវ។ បញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការព្យាបាលជំងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែក    ឬការត្រួតពិនិត្យសុខភាពភ្នែកសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចធ្វើបានដោយវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរប្រភេទ។

តើខ្ញុំគួរយកអ្វីទៅ?

តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងការណាត់ជួបនេះ?

បន្ទាប់ពីអ្នកបំពេញក្រដាសស្នាមអ្នកជំងឺថ្មី    អ្នកនឹងទៅបន្ទប់ពិនិត្យដើម្បីជួបគ្រូពេទ្យ។ ប្រភេទនៃការពិនិត្យពិតប្រាកដនឹងខុសគ្នា។ ប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក៖

តើ​ចំណាយពេល​ប៉ុន្មាន? ប្រសិនបើវាជាការណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យភ្នែកថ្មីលើកដំបូង    វា​ចំណាយពេលមួយ   ឬពីរម៉ោង។ វារាប់បញ្ចូលទាំងពេលវេលាពិនិត្យ    និងការចេញវេជ្ជបញ្ជាប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ។ ការណាត់ពេលក្រោយនឹងមិនចំណាយពេលច្រើនដូចលើកដំបូងទេ។

មុនពេលអ្នកចាកចេញពីការិយាល័យ

តើខ្ញុំគួរទៅប៉ុន្មានដង?

មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការការពិនិត្យភ្នែក។ អង្គការវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នាមានអនុសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់រយៈពេលដែលអ្នកត្រូវទៅ។ ខាងក្រោមគឺជាការណែនាំំដ៏ល្អ៖

អ្នកត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឱ្យបានញឹកញាប់    ប្រសិនបើអ្នកមានស្ថានភាពសុខភាព     ឬប្រវត្តិគ្រួសារមានបញ្ហាចក្ខុវិស័យដូចជា    ជំងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែក    ការចុះខ្សោយភ្នែក    ឬជំងឺកែវភ្នែក។

តើអ្នកគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យភ្នែកនៅពេលណាទៀត? ប្រសិនបើអ្នកមានការផ្លាស់ប្តូរចក្ខុវិស័យភ្លាមៗ     ការឈឺភ្នែក     ឬការរលាកធ្ងន់ធ្ងរ។

Leave a Comment