ការធ្វើតេស្ត Haemoglobin A1c (HbA1c) សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ការធ្វើតេស្ត haemoglobin A1c ប្រាប់លោកអ្នកពីកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម    ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល ២ ទៅ ៣ ខែកន្លងមក។ វាក៏ត្រូវបានគេហៅថា HbA1c   ឬការធ្វើតេស្ត glycated haemoglobin   ឬ glycohemoglobin ។

អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវការការធ្វើតេស្តនេះជាប្រចាំដើម្បីមើលថា   តើកម្រិតរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងកម្រិតណា។ វាអាចប្រាប់   ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការកែតម្រូវថ្នាំទឹកនោមផ្អែមរបស់លោកអ្នក។ ការធ្វើតេស្ត A1c ក៏ត្រូវបានប្រើ   ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរ។

តើ Haemoglobin ជាអ្វី?

Haemoglobin គឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហម។ វាផ្តល់ឱ្យឈាមនូវពណ៌ក្រហម   ហើយតួនាទីរបស់វាគឺដឹកនាំអុកស៊ីសែនទៅពាសពេញរាងកាយរបស់លោកអ្នក។

របៀបដែលការធ្វើតេស្ត Haemoglobin A1c ដំណើរការ

ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេហៅថាគ្លុយកូស។ នៅពេលគ្លុយកូសផ្តុំនៅក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក   វាភ្ជាប់ទៅនឹង Haemoglobin នៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហមរបស់លោកអ្នក។ តេស្ត A1c វាស់បរិមាណគ្លុយកូសដែលត្រូវបានចង។

កោសិកាឈាមក្រហមរស់នៅបានប្រហែល ៣ ខែ  ដូច្នេះការធ្វើតេស្តបង្ហាញពីកម្រិតជាតិស្ករគ្លុយកូស  ក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល ៣ ខែកន្លងមក។

ប្រសិនបើកម្រិតជាតិគ្លុយកូសរបស់លោកអ្នកខ្ពស់  ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ការធ្វើតេស្ត Haemoglobin A1c របស់លោកអ្នកអាចនឹងខ្ពស់ជាង។

តើការធ្វើតេស្ត Haemoglobin A1c ធម្មតាជាអ្វី?

ចំពោះអ្នកដែលមិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម   ជួរធម្មតាសម្រាប់កម្រិត hemoglobin A1c គឺស្ថិតនៅចន្លោះពី ៤% ទៅ ៥,៦% ។ កម្រិត hemoglobin A1c ចន្លោះពី ៥,៧% ទៅ ៦,៤%   មានន័យថាអ្នកមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម។ កម្រិត ៦.៥% ឬខ្ពស់ជាងនេះ   មានន័យថាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

ការកំណត់គោលដៅសម្រាប់កម្រិត A1c

កម្រិតគោលដៅ A1c សំរាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែតិចជាង ៧% ។ Haemoglobin A1c កាន់តែខ្ពស់   ហានិភ័យដែលលោកអ្នកមានផលវិបាកទាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ខ្ពស់ដែរ។

ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃរបបអាហារ   ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ   និងការប្រើថ្នាំ   អាចធ្វើឱ្យកម្រិត A1c របស់លោកអ្នកធ្លាក់ចុះ។

អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែធ្វើតេស្ត A1c រៀងរាល់ ៣ ខែម្តង   ដើម្បីប្រាកដថាជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគោលដៅ។ ប្រសិនបើជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់លោកអ្នកស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងបានល្អ   អ្នកអាចរង់ចាំយូររវាងការធ្វើតេស្តឈាម។ ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានណែនាំឱ្យធ្វើការពិនិត្យយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រូតេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងកោសិកាឈាមក្រហម(hemoglobin) ដូចជាភាពស្លេកស្លាំង   អាចទទួលបានលទ្ធផលខុសឆ្គងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តនេះ។ រឿងផ្សេងទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត hemoglobin A1c រួមមានថ្នាំជំនួយ   ដូចជាវីតាមីនសេ   និងអ៊ី   និងកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ូលខ្ពស់។ ជំងឺតម្រងនោម   និងជំងឺថ្លើម   ក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើតេស្តនេះដែរ។

Leave a Comment