វិធីរកមើលជម្រើសព្យាបាលមហារីករបស់អ្នក

វិធីរកមើលជម្រើសព្យាបាលមហារីករបស់អ្នក

អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ជាច្រើន   នៅពេលអ្នកដឹងថាអ្នកមានជំងឺមហារីក    ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់មួយដែលអ្នកត្រូវដោះស្រាយឱ្យបានឆាប់គឺ    វិធី    និងកន្លែងណាដើម្បីទទួលការព្យាបាលល្អបំផុត។ អ្នកអាចដើរផ្លូវត្រូវ   ប្រសិនបើអ្នកសួរសំណួរជាច្រើនរបស់គ្រូពេទ្យ    ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងលើជម្រើសនៃការព្យាបាល។

ស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលត្រឹមត្រូវ

ករណីរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺខុសគ្នា    ប៉ុន្តែមានស្ថានភាពដែលអ្នកចង់ទទួលបានកន្លែងថែទាំក្រៅពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុករបស់អ្នក។ ភាគច្រើនអាស្រ័យលើកម្រិតកម្ររបស់មហារីក      ដំណាក់កាលមហារីកអ្នក        និងកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។ ជាធម្មតាមន្ទីរពេទ្យធំៗច្រើនតែមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីកដែលកម្រ។ មន្ទីរពេទ្យធំៗក៏ទំនងជាចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវ    ឬការសាកល្បងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រចុងក្រោយ      សម្រាប់អ្នកដើម្បីចូលរួម។

សូមពិនិត្យមើលថាតើវេជ្ជបណ្ឌិត   ដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដំបូង    មានការណែនាំសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលឬទេ។ សូមសួរវេជ្ជបណ្ឌិត    ប្រសិនបើពួកគាត់មានសមាជិកគ្រួសារដែលមានស្ថានភាពដូចអ្នក តើវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងណែនាំសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទៅធ្វើការព្យាបាលនៅឯណាដែរ?  អ្នកក៏អាចទទួលការណែនាំពីវេជ្ជបណ្ឌិត    ឬគិលានុបដ្ឋាយិកាផ្សេងទៀតដែលអ្នកទុកចិត្ត។

សូមចូលមើលលើអ៊ីនធើណិត    ហើយរកមើលមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត    ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងមហារីក (CoC) នៃមហាវិទ្យាល័យវះកាត់អាម៉េរិក។ មានមជ្ឈមណ្ឌលប្រហែល ១៤០០ នៃមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ    ហើយ ៧១% នៃអ្នកដែលមានជំងឺមហារីកនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិកត្រូវបានព្យាបាល នៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនោះ។ អ្នកនឹងទទួលបានការថែទាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅទីនោះ។

អ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលតាមអ៊ិនធើណេតសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលដែលគាំទ្រដោយកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលជំងឺមហារីកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិមហារីក។ វាគាំទ្រកន្លែងចំនួន ៧០ នៅទូទាំងប្រទេសដែលអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រភេទមហារីកដែលអ្នកមាន។

នៅពេលដែលអ្នកមានជម្រើសមួយចំនួន    សូមទាក់ទងទៅការិយាល័យគ្រូពេទ្យដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍។ សូមស្វែងយល់ថាតើពួកគេព្រមទទួលផែនការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកឬទេ?    មន្ទីរពេទ្យណាដែលពួកគេធ្វើការជាមួយ?    តើពួកគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនប៉ុណ្ណាលើជំងឺមហារីករបស់អ្នក    និងគម្រោងស្រាវជ្រាវអ្វីខ្លះ?    ឬការសាកល្បងព្យាបាលដែលពួកគេចូលរួម។

ស្វែងយល់អំពីការព្យាបាលជំងឺមហារីករបស់អ្នក

នៅពេលអ្នកមានវេជ្ជបណ្ឌិត   ដែលគ្រប់គ្រងករណីរបស់អ្នក    វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវជម្រើសនៃការព្យាបាលរបស់អ្នកជាមួយអ្នក។ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកយល់   និងតាមដានជម្រើសរបស់អ្នក    ពេលណាត់ជួបវេជ្ជបណ្ឌិត     សូមយកសៀវភៅកត់ត្រាទៅជាមួយអ្នក      ដូច្នេះអ្នកអាចកត់ត្រាបាន។ ឬស្នើសុំសមាជិកគ្រួសារ    ឬមិត្តភក្តិទៅជាមួយអ្នក។

សូមសិក្សាឱ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានអំពីជំងឺមហារីករបស់អ្នក    និងវិធីព្យាបាល។ អ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានពី៖

ស្វែងរកការសាកល្បងព្យាបាល

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតែងតែស្វែងរកវិធីថ្មីៗ    ដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកក្នុងការសាកល្បងព្យាបាល។ ការសិក្សាទាំងនេះសាកល្បងប្រើថ្នាំ    និងវិធីព្យាបាលថ្មីៗ    ដើម្បីដឹងថាតើវាមានសុវត្ថិភាព    ឬដំណើរការ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួម    វិធីមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្តើមគឺត្រូវសួរគ្រូពេទ្យ    ប្រសិនបើគ្រូពេទ្យដឹងការសាកល្បងព្យាបាលណាដែលស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នក។

នៅពេលដែលអ្នករកឃើញការសាកល្បងដែលស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នក    សូមសិក្សាអំពីគោលដៅរបស់ពួកវា   ថាតើអ្នកទំនងជាមានសិទ្ធិចូលរួម     កន្លែងដែលពួកវាស្ថិតនៅ    និងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលពួកវាត្រូវការ។

Leave a Comment