ការឈឺភ្នែក៖ តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះ?

នៅពេលអ្នកក្រឡេកមើលវេជ្ជបញ្ជាវ៉ែនតារបស់អ្នក    អ្នកនឹងឃើញលេខដែលរាយក្រោមចំណងជើង OS និង OD ។ ពួកវាជាអក្សរកាត់ឡាតាំង៖ OS (oculus sinister) មានន័យថាភ្នែកខាងឆ្វេង    និង OD (oculus dextrus) មានន័យថាភ្នែកខាងស្តាំ។ យូរៗម្ដងអ្នកនឹងឃើញសញ្ញាណសម្រាប់ OU មានន័យថាអ្វីមួយដែលទាក់ទងនឹងភ្នែកទាំងពីរ។ ជាទូទៅការឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយពីលេខសូន្យនៅលើវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក    ភ្នែករបស់អ្នកកាន់តែខ្សោយ     ហើយអ្នកត្រូវការកែតម្រូវចក្ខុវិស័យ (វេជ្ជបញ្ជាកាន់តែខ្លាំង) កាន់តែច្រើន។ សញ្ញា“ បូក” (+) នៅពីមុខលេខមានន័យថា   អ្នកមីញ៉ូបជិត     ហើយសញ្ញា “ដក” (-) មានន័យថាអ្នកមីញ៉ូបឆ្ងាយ។ លេខទាំងនេះតំណាងឱ្យ diopters    ដែលជាលេខប្រើសម្រាប់វាស់ការកែតម្រូវ    ឬថាមពលផ្តោតនៃកែវភ្នែក    ដែលភ្នែករបស់អ្នកត្រូវការ។ Diopter ជារឿយៗត្រូវបានសរសេរកាត់ជាអក្សរ “D”។

ឧទាហរណ៍    ប្រសិនបើវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកសរសេរថា -១.០០     អ្នកមីញ៉ូបឆ្ងាយ ១ Diopter​។ វាគឺជាចំនួនមីញ៉ូបឆ្ងាយតិច។ ប្រសិនបើវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកសរសេរថា -៤,២៥     នោះមានន័យថាអ្នកមីញ៉ូបឆ្ងាយ ៤ និង ១/៤ diopters ។ វាគឺមីញ៉ូបឆ្ងាយជាង -១,០០     ហើយតម្រូវឱ្យមានកញ្ចក់កាន់តែក្រាស់។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ +1.00 នឹងជាចំនួនមីញ៉ូបជិតតិចតួច    ហើយ +5 នឹងមានចំនួនមីញ៉ូបជិតច្រើនជាង។

សម្រាប់អ្នកព្រឹលភ្នែកដែលបណ្តាលមកពីភាពខុសប្រក្រតីនៃរូបរាងកែវភ្នែក (astigmatism) នឹងមានលេខបីនៅក្នុងវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក។ ទម្រង់ទូទៅសម្រាប់ការសរសេរលេខទាំងនេះគឺ S x C x Axis

អក្សរ S សំដៅទៅលើផ្នែក“ ស្វ៊ែរ” (spherical) នៃវេជ្ជបញ្ជា    ដែលជាកម្រិតរបស់មីញ៉ូបឆ្ងាយ    ឬមីញ៉ូបជិត។

អក្សរ C សំដៅទៅលើ “ស៊ីឡាំង” ឬភ្នែកព្រឹលដែលបណ្តាលមកពីភាពខុសប្រក្រតីនៃរូបរាងកែវភ្នែក (astigmatism) ហើយអាចជាលេខអវិជ្ជមាន    ឬលេខវិជ្ជមាន។ វាវាស់វែងក្នុងកម្រិត diopters នៃ astigmatism ដែលអ្នកមាន។ ចំនួនកាន់តែធំ    អ្នកកាន់តែព្រឹលភ្នែក។ astigmatism ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីកែវភ្នែក    ដែលមានរាងដូចបាល់ទាត់ជាងបាល់បោះ។

អ័ក្ស (Axis) គឺជាលេខនៅចន្លោះពី ០ ទៅ ១៨០ ដឺក្រេ។ វាបង្ហាញពីការតម្រង់ astigmatism ។ វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើ astigmatism មានប៉ុន្មាន។ អ្នកត្រូវដឹងកន្លែងដែលភាពខុសគ្នានៃការកោងកំពុងតែកើតឡើង។

នេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរនៃវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភ្នែកដែលព្រឹល (astigmatism) អាចមើលទៅដូចជា៖

-2.00 +1.50 x 180

+3.50 +3.00 x 45

វេជ្ជបញ្ជាទី ១ មានន័យថាមនុស្សមីញ៉ូបឆ្ងាយ ២ diopters ជាមួយនឹង astigmatism ១.៥ diopters     និងអ័ក្ស (axis) ១៨០ ដឺក្រេ។

វេជ្ជបញ្ជាទី ២ មានន័យថាបុគ្គលនោះមីញ៉ូបជិត    ៣.៥ diopters     ជាមួយនឹង astigmatism ៣ diopter     និងអ័ក្ស (axis) ៤៥ ដឺក្រេ។

Leave a Comment