វិធីធ្វើការជាមួយក្រុមថែទាំជំងឺមហារីករបស់អ្នក

វិធីធ្វើការជាមួយក្រុមថែទាំជំងឺមហារីករបស់អ្នក

ការព្យាបាលជំងឺមហារីកគឺជាការខិតខំទាំងក្រុម។ អ្នកនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពមួយក្រុមធំ។ ការសម្របសម្រួលជាមួយពួកគេទាំងអស់អាចជាបញ្ហាប្រឈមធំមួយ។ យុទ្ធសាស្ត្រខាងក្រោមអាចជួយអ្នកក្នុងដំណើរការនេះ។

សម្គាល់សមាជិកក្រុមរបស់អ្នក

មនុស្សជាង ១២ នាក់អាចចូលរួមក្នុងការថែរក្សាជំងឺមហារីករបស់អ្នក។

វេជ្ជបណ្ឌិតមហារីក៖ វេជ្ជបណ្ឌិតនេះមានជំនាញក្នុងការព្យាបាល    និងថែទាំជំងឺមហារីក។ មានអ្នកឯកទេសខាងជំងឺមហារីកជាច្រើនប្រភេទ៖

វេជ្ជបណ្ឌិតមហារីកខាងវេជ្ជសាស្ត្រជាធម្មតាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការព្យាបាលរបស់អ្នក។

អ្នកជំនាញខាងថ្នាំសន្លប់៖ អ្នកជំនាញខាងថ្នាំសន្លប់ធ្វើការ    ដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់របស់អ្នក    មុនពេល    អំឡុងពេល     និងក្រោយពេលវះកាត់     និងពេញមួយការព្យាបាលរបស់។

អ្នកឯកទេសខាងថែទាំបណ្ដោះអាសន្ន៖ គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងថែទាំបណ្តោះអាសន្ននឹងធ្វើការដើម្បីបំបាត់អាការ    និងស្ត្រេសនៃការព្យាបាលរបស់អ្នក។ គោលដៅគឺផ្តោតលើការលួងលោមអ្នក    និងបង្កើនគុណភាពជីវិតរបស់អ្នក។

អ្នកគ្រប់គ្រងករណី៖ អ្នកគ្រប់គ្រងករណីរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយក្រុមថែទាំរបស់អ្នកទាំងមូល    ដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានការថែរក្សាដែលអ្នកត្រូវការ។ ជាធម្មតាពួកគេជាគិលានុប្បដ្ឋាយិកា    ឬគិលានុបដ្ឋាយិកាជាន់ខ្ពស់។

អ្នកណែនាំអ្នកជំងឺ៖ នេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីសម្របសម្រួលការថែទាំរបស់អ្នក។ ពួកគេអាចជួយអ្នករកគ្រូពេទ្យ    បំពេញបែបបទធានារ៉ាប់រង    ឬពន្យល់ពីការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នក។

អ្នកឯកទេសខាងចំណីអាហារដែលបានចុះឈ្មោះ៖ នេះគឺជាអ្នកជំនាញខាងអាហារ    និងអាហារូបត្ថម្ភ។ ពួកគេអាចណែនាំអ្នកពីអ្វីដែលត្រូវញ៉ាំក្នុងពេលព្យាបាលជំងឺមហារីក    និងបន្ទាប់ពីនោះ។

ក្រុមអ្នកថែទាំមហារីកក៏អាចមានគិលានុបដ្ឋាយិកា    អ្នកចិត្តសាស្រ្ត    អ្នកព្យាបាលរាងកាយ    អ្នកធ្វើការសង្គម    បព្វជិត    និងអ្នកផ្សេងជាច្រើនទៀត។

ធ្វើជាអ្នកគាំទ្រដោយខ្លួនឯង

នៅពេលដែលអ្នកស្គាល់សមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមអ្នក    អ្នកនឹងចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគេ។ សូមប្រាប់ពួកគេពីអារម្មណ៍របស់អ្នក។ សូមបើកចំហ    និងស្មោះត្រង់អំពីផលប៉ះពាល់ឬការភ័យខ្លាចដែលអ្នកមាន។ សូមអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដឹង    ប្រសិនបើពួកគេផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានច្រើនពេក    ឬតិចពេក។ មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដូចគ្នាទេ។

សូមបើកចិត្តឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ សូមបំពេញពួកគេនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ប្រភេទការងារដែលអ្នកធ្វើ    ជីវិតគ្រួសារ    ចំណូលចិត្ត    ជំនឿ    និងក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកសម្រាប់អនាគត។ សូមប្រាប់ពួកគេផងដែរអំពីបញ្ហាប្រឈមពិសេស    ដែលអ្នកអាចមាន (ឧទាហរណ៍    ប្រហែលជាអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការស្វែងរកនរណាម្នាក់    ដើម្បីនាំអ្នកទៅ    និងមកពីមណ្ឌលព្យាបាល) ។

សូមកត់ត្រាក្នុងពេលណាត់ជួបរបស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលជាពិបាកចាំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវបានគេប្រាប់    ដូច្នេះការរក្សាកំណត់ត្រាអាចជួយបាន។ សូមកុំខ្លាចក្នុងការសួរគ្រូពេទ្យ    ដើម្បីពន្យល់ពីអ្វីដែលសាមញ្ញ    បើអ្នកមិនយល់ពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងនិយាយ។

សូមយកបញ្ជីសំណួរទៅការណាត់ជួបរបស់អ្នក៖ ត្រូវប្រាកដថាសួរសំណួរដែលសំខាន់បំផុតមុន។ សូមប្រើសៀវភៅកត់ត្រា   សឺម៊ីដាក់ឯកសារ (binder)        ឬកម្មវិធីកំណត់ត្រាស្មាតហ្វូនដើម្បីកត់ត្រា។ ដូចគ្នានេះផងដែរ    សូមតាមដានរឿងដូចជា៖

តាមដានរាល់ការធ្វើតេស្តដែលបានធ្វើ។ សូមកុំភ្លេចសួរពីពេលវេលា    ដែលអ្នកគួររំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលមកវិញ។ សូមតាមដានជានិច្ច    ប្រសិនបើអ្នកមិនត្រូវបានគេប្រាប់អំពីលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលសមរម្យ។

សូមស្វែងរកអ្នកដែលត្រូវទាក់ទងរវាងការណាត់ជួប។ គ្រូពេទ្យប្រហែលជាអាចឆ្លើយសំនួរតាមអ៊ីមែល    ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចទាក់ទងបានតាមទូរស័ព្ទ។ វាអាចមានគិលានុបដ្ឋាយិកានៃបុគ្គលិកសង្គម    ដែលអ្នកអាចពឹងផ្អែកបានផងដែរ។

ពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃ

មិត្តភក្តិ    និងក្រុមគ្រួសារមានសារសំខាន់ណាស់    នៅពេលខ្លះក្នុងពេលព្យាបាលជំងឺមហារីក។ សូមអញ្ជើញនរណាម្នាក់ឱ្យទៅជួបគ្រូពេទ្យជាមួយអ្នក។ ពួកគេមិនត្រឹមតែអាចផ្តល់ការគាំទ្រខាងសីលធម៌ដល់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ    ពួកគេអាចចាប់បានព័ត៌មានដែលអ្នកខកខាន។ ពួកគេក៏អាចកត់ត្រាសម្រាប់អ្នក    ឬសួរសំណួរអំពីរឿងដែលអ្នកប្រហែលជាមិនបានគិតដោយខ្លួនឯង។

ក្រុមគាំទ្រអាចមានសារសំខាន់ក្នុងការជួយអ្នក    ក្នុងការដោះស្រាយរោគវិនិច្ឆ័យរោគមហារីក។ មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលរបស់អ្នកប្រហែលជាមានក្រុមគាំទ្រមួយចំនួន    ឬដឹងអំពីក្រុមគាំទ្រ។ អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនដំណើរការទៅមុខទៀត    ហើយអាចផ្គូរផ្គងអ្នកជាមួយអ្នកដែលបានរួចផុតពីជំងឺមហារីកប្រភេទដូចគ្នា។

សូមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មគាំទ្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលមហារីករបស់អ្នក។ វាអាចរួមបញ្ចូលសេវាកម្មដូចជា៖    ការប្រឹក្សាផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត    ថ្នាក់អាហារូបត្ថម្ភ    និងការបណ្តុះបណ្តាលសម្បទា។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភេទមហារីកដែលអ្នកមាន

សូមសួរគ្រូពេទ្យ    អ្នកគ្រប់គ្រងករណី    ឬសមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក។

មានព័ត៌មានជាច្រើនអំពីជំងឺមហារីកនៅលើអ៊ីនធើណិត    ប៉ុន្តែមិនមែនព័ត៌មានទាំងអស់អាចទុកចិត្តបានទេ។ សមាគមជំងឺមហារីកអាម៉េរិកាំង (CDC)    និងគ្លីនិក Mayo គឺជាកន្លែងល្អ    ដើម្បីចាប់ផ្តើមទទួលព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់អំពីគេហទំព័រ    ដែលអ្នកកំពុងប្រើ    សូមមើលផ្នែក “អំពីយើង” (About Us) ដើម្បីទទួលបានគំនិត    ថាតើនរណានៅពីក្រោយវា។

សូមសួរគ្រូពេទ្យដើម្បីពន្យល់ពីពាក្យវេជ្ជសាស្រ្តណាមួយ    អំពីជំងឺដែលអ្នកមិនយល់។ អ្នកក៏អាចមើលវចនានុក្រមវចនានុក្រមនៃវិទ្យាស្ថានជំងឺមហារីកជាតិ (Cancer.gov/dictionary) ។ វាមានការពន្យល់សម្រាប់ពាក្យពេទ្យជាង ៧០០០ពាក្យ ។

ទទួលស្គាល់វាអាចមានបញ្ហា

មិនមែនអ្វីៗទាំងអស់នឹងល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។ វានឹងមានការខកចិត្ត។ ប្រហែលជាគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកមិនមានក្រមសីលធ៌មគ្រូពេទ្យ      ដែលអ្នកកំពុងរក    ឬនរណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមថែទាំរបស់អ្នកចំណាយពេលយូរដើម្បីទាក់ទងមកអ្នកវិញ។ សូមព្យាយាមនិយាយជាមួយអ្នកតំណាងអ្នកជំងឺរបស់អ្នក    ឬអ្នកគ្រប់គ្រងករណីអំពីបញ្ហា។ ប្រសិនបើវាមិនដំណើរការ    សូមពិចារណាផ្លាស់ប្តូរវេជ្ជបណ្ឌិត    ឬមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាល។

Leave a Comment