លក្ខខណ្ឌ

ការតាមដានការព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹង

ភាពចម្រូងចម្រាសនៃការត្រួតពិនិត្យកំហាប់ឆ្អឹង (Bone Density Test) ចំពោះអ្នកជំងឺដែលប្រើថ្នាំព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹងរួចហើយ

សមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាម៉េរិក និងអង្គការវេជ្ជសាស្ត្រល្បីឈ្មោះដទៃទៀតបានកំណត់ថា ការត្រួតពិនិត្យកំហាប់ឆ្អឹង (DXA Scan) រួចក៏ពិនិត្យម្តងទៀត មិនមែនជាការតាមដានការព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹង ឬការពារជំងឺពុកឆ្អឹងទេ។ វាជការវាស់កំហាប់ឆ្អឹងមុនពេល ដែលការវាស់គុណភាពនេះជាមធ្យោបាយតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំពុកឆ្អឹង។ គ្រូពេទ្យមិនបានដឹងពីរបៀបប្រើការវាស់គុណភាពឆ្អឹងម្តងហើយម្តងទៀតនេះ ក្នុងអំឡុងព្យាបាលឡើយ។ មានហេតុផលសំខាន់មួយចំនួនគឺ ៖

កងកម្លាំងសេវាកម្មបង្ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (U.S. Preventive Services Task Force) និងមហាវិទ្យាល័យគ្រូពេទ្យអាម៉េរិក ឥឡូវនេះបានផ្តល់អនុសាសន៍ប្រឆាំងនឹងការព្យាបាលដោយអ័រម៉ូនEstrogenពេលអស់រដូវ ឬ Estrogen និង Progesterone។

 

សម្រាប់ហេតុផលដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះ ដូចដែលមនុស្សធ្លាប់ស្តាប់ (និងសូម្បីតែគ្រូពេទ្យមួយចំនួន) ថា ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពឆ្អឹងគឺមិនដូចការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាមអំឡុងពេលព្យាបាលជំងឺលើសឈាមឡើយ។ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពឆ្អឹងជាប្រចាំ ក្នុងអំឡុងពេលព្យាបាល ប្រហែលជាគ្មានប្រយោជន៍ទេ។ ទោះយ៉ាងណា នៅពេលអនាគតប្រសិនជាការស្រាវជ្រាវនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឬការព្យាបាលថ្មី នោះនឹងមានការសម្រេចចិត្តថ្មីជាក់ជាមិនខាន។

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment