លក្ខខណ្ឌ

ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម (Nephrogenic Diabetes Insipidus)

ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   គឺជាឈ្មោះដ៏វែងមួយសម្រាប់ស្ថានភាពមិនធម្មតាមួយ។ ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម (Nephrogenic Diabetes Insipidus)   គឺមិនដូចគ្នានឹងជំងឺទឹកនោមមានរសជាតិផ្អែម (diabetes mellitus) ទេ។ ជំងឺទឹកនោមទឹកនោមផ្អែម ធ្វើឱ្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមកើនឡើង។ ប៉ុន្តែជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   ( nephrogenic diabetes insipidus ) កើតឡើងដោយសារតែបញ្ហានៅក្នុងតម្រងនោម។

នៅក្នុងជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   តម្រងនោមមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអ័រម៉ូនដែលគ្រប់គ្រងតុល្យភាពជាតិទឹកទេ។ ការនោមច្រើនពេក   និងការស្រេកទឹកគឺជាលទ្ធផល។ ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិតម្រងនោម    អាចមានការលំបាកក្នុងការព្យាបាល។

តើជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម (Nephrogenic Diabetes Insipidus) គឺជាអ្វី?

ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិ (Diabetes insipidus) គឺបណ្តាលមកពីបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងអ័រម៉ូន   ត្រូវបានហៅថាអ័រម៉ូន antidiuretic    ឬ ADH ( គឺជាអ័រមូនដែលមានសកម្មភាពលើតម្រងនោម   ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញជាតិទឹក )។ ADH ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលដែលហៅថាអ៊ីប៉ូតាឡាមូស (hypothalamus) ។ វាត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុងក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស (pituitary gland)។ ការបញ្ចេញ ADH ត្រូវបានបង្កឡើងដោយការបាត់បង់ជាតិទឹក  ឬការខះជាតិទឹក។ នៅពេលដែលវាបញ្ចេញ   វាបណ្តាលឱ្យតម្រងនោមរក្សាជាតិទឹក។ នេះបណ្តាលឱ្យទឹកនោម   និងការប្រមូលផ្តុំទឹកនោមថយចុះ។

នៅក្នុងជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   ADH គ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានផលិត។ ប៉ុន្តែតម្រងនោមមើលមិនឃើញវាទេ។ ជាតួយ៉ាង   ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ADH របស់តម្រងនោមបាត់   ឬមានបញ្ហា។ ជាលទ្ធផល   ADH ហូរដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ តម្រងនោមមិនស្រូបយកទឹកទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ   ពួកវាបញ្ចេញទឹកនោមដ៏ច្រើនលើសលប់    ដូចជាគ្មានវត្តមានរបស់ ADH ។

តើអាការនៃជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម (Nephrogenic Diabetes Insipidus) មានអ្វីខ្លះ?

កង្វះសមត្ថភាពរបស់តម្រងនោមដើម្បីរក្សាជាតិទឹក នាំឱ្យមានអាការនៃជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   ។ អាការរួមមាន៖

ចំពោះមនុស្សមួយចំនួន   អការទាំងនេះអាចក្លាយទៅជាធ្ងន់ធ្ងរ   និងបណ្តាលឱ្យខ្វះជាតិទឹក។ ការបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើនពេក    ក៏អាចបណ្តាលឱ្យមានអតុល្យភាពអេឡិចត្រូលីតផងដែរ។ រោគសញ្ញាអតុល្យភាពអេឡិចត្រូលីតរួមមាន៖

ចំពោះលោកអ្នកដែលមិនមានជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   ការស្រេកទឹកខ្លាំងដែលវាបង្កើតអាចពិបាកយល់។ មនុស្សខ្លះត្រូវការផឹកទឹកកែវមួយកែវធំរៀងរាល់ ១៥ នាទីពេញ ១ ថ្ងៃ   ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ហើយដោយសារតម្រងនោមមិនផ្ទុកជាតិទឹក    នោះមានន័យថាមានការចូលបន្ទប់ទឹកជាច្រើនដង។

ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាទឹកនោមគ្មានរសជាតិ “insipidus” ?  លោកអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិ ( diabetes insipidus ) មិនមែនគ្មានរសជាតិ (insipid) ទេ។   ប៉ុន្តែទឹកនោមរបស់ពួកគាត់គឺគ្មានរសជាតិ។ Insipid អាចមានន័យថាគ្មានរសជាតិ។ ជឿឬមិនជឿ   កាលពីយូរមកហើយ   គ្រូពេទ្យភ្លក់រសជាតិទឹកនោមដើម្បីរកមើលជំងឺ។ មិនដូចទឹកនោមទឹកនោមផ្អែម (diabetes mellitus)   ដែលធ្វើឱ្យទឹកនោមមានរសជាតិផ្អែមទេ   ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិ (diabetes insipidus) ផលិតទឹកនោមមានជាតិទឹក   និងគ្មានរសជាតិ។

តើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិតម្រងនោម ( nephrogenic diabetes insipidus ) ?

ចំពោះទារក   ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការផ្លាស់ប្តូរហ្សែនបន្តពីកំណើត។ ជាលទ្ធផល   សរសៃប្រសាទសម្រាប់ទទួល ADH មិនដំណើរការត្រឹមត្រូវទេ។

ចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   ហ្សែនមិនមែនជាបុព្វហេតុទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ   ថ្នាំ   ឬភាពមិនប្រក្រតីនៃអេឡិចត្រូលីតបណ្តាលឱ្យមានស្ថានភាពជំងឺ។ មូលហេតុនៃជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម       លើមនុស្សពេញវ័យរួមមាន៖

ប្រភេទមួយទៀតនៃជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិ diabetes insipidus ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិកណ្តាល (central diabetes insipidus) ។ នៅក្នុងជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិកណ្តាល    តម្រងនោមដំណើរការធម្មតា   ប៉ុន្តែមិនមាន ADH គ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងខួរក្បាលទេ។ ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិកណ្តាល    មានអាការស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ   ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិកណ្តាល    អាចត្រូវបានព្យាបាលដោយការជំនួស ADH ជាមួយថ្នាំដែលគេហៅថា desmopressin ។

តើជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម ( nephrogenic diabetes insipidus ) ត្រូវបានព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   អាចមានការលំបាកក្នុងការព្យាបាល។ ដោយសារតម្រងនោមមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹង ADH ។ ការផ្តល់ ADH កាន់តែច្រើនមិនអាចជួយបានទេ។ មិនមានវិធីល្អដើម្បីធ្វើឱ្យតម្រងនោមឆ្លើយតបទៅនឹង ADH ដែលនៅក្នុងក្រពេញអ៊ីប៉ូភីស (pituitary gland) ទេ។ តាមពិតជម្រើសនៃការព្យាបាលមានកំណត់។

ប្រសិនបើថ្នាំដូចជា Lithium គឺជាដើមហេតុនៃការកើតជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   នោះការប្តូរថ្នាំអាចធ្វើឱ្យជំងឺនេះប្រសើរឡើង។

មនុស្សពេញវ័យភាគច្រើនដែលមានជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   អាចរក្សាបាននូវការបាត់បង់ជាតិទឹកដោយទឹកផឹក។ ទោះយ៉ាងណា   ចំពោះមនុស្សមួយចំនួន   អាការនៃការស្រេកទឹក   និងការបត់ជើងតូច  ដែលអាចកើតមានជាញឹកញាប់អាចក្លាយជាការរំខាន។ ការព្យាបាលខ្លះអាចកាត់បន្ថយអាការជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   យ៉ាងហោចណាស់បន្តិច៖

មនុស្សពេញវ័យ   និងកុមារទាំងអស់ដែលមានជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   គួរតែទៅបន្ទប់ទឹកឱ្យបានញឹកញាប់។ នេះជួយឱ្យជៀសវាងការធ្វើឱ្យប្លោកនោមប៉ោងហួសកម្រិត   ដែលអាចបង្កឱ្យមានបញ្ហារយៈពេលវែង   ទោះបីជាកម្រក៏ដោយ។

ការព្យាបាលសំខាន់បំផុតសម្រាប់   ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិបណ្តាលមកពីតម្រងនោម   គឺដើម្បីធានាបាននូវការទទួលបានទឹកថេរ។ ការមិនរក្សាការបាត់បង់វត្ថុរាវឱ្យមានដូចដើម  អាចបណ្តាលឱ្យខ្វះជាតិទឹក   ឬអតុល្យភាពអេឡិចត្រូលីតដែលជួនកាលអាចធ្ងន់ធ្ងរ។ សូមស្វែងរកជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត   ប្រសិនបើអាការរោគមិនធូរស្បើយ   បន្ទាប់ពីមានជាតិទឹកឡើងវិញ   ហូបផ្លែឈើស្រស់   និងថ្នាំវីតាមីនចម្រុះ។

Leave a Comment