លក្ខខណ្ឌ

កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមធម្មតា សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ជាធម្មតាលំពែងរបស់លោកអ្នកបញ្ចេញអាំងស៊ុយលីន    នៅពេលដែលជាតិស្ករក្នុងឈាម    ឬ“ គ្លុយកូសក្នុងឈាម” ឡើងខ្ពស់   បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួច។ សញ្ញានោះធ្វើឱ្យរាងកាយរបស់លោកអ្នកស្រូបយកជាតិគ្លុយកូស    រហូតត្រលប់ទៅកម្រិតធម្មតាវិញ។

ប៉ុន្តែ   ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម    រាងកាយរបស់លោកអ្នក    មិនផលិតអាំងស៊ុយលីន ( ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ១ )    ឬមិនឆ្លើយតបនឹងវាដូចធម្មតា   (ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២) ។ នោះអាចធ្វើឱ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ពេកក្នុងរយៈពេលយូរ។ យូរៗទៅ    វាអាចធ្វើឱ្យខូចសរសៃប្រសាទ    និងសរសៃឈាម    ហើយនាំឱ្យមានជំងឺបេះដូង    និងបញ្ហាផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម    គ្រូពេទ្យអាចស្នើសុំឱ្យលោកអ្នកតាមដានជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក    ដោយធ្វើតេស្តវានៅផ្ទះ    ដោយប្រើឧបករណ៍ពិសេសមួយហៅថា    ឧបករណ៍វាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាម។ ជាធម្មតាវាយកគំរូឈាមតូចមួយ    ពីចុងម្រាមដៃរបស់លោកអ្នក   និងវាស់បរិមាណគ្លុយកូសដែលនៅក្នុងវា។

ធ្វើតាមការណែនាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត    អំពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការប្រើឧបករណ៍របស់លោកអ្នក។

គ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់លោកអ្នកពីពេលវេលា  និងវិធីធ្វើតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាម។ រាល់ពេលដែលលោកអ្នកធ្វើ

តេស្ត   សូមកត់ត្រាវាចូលក្នុងសៀវភៅកត់ត្រា    ឬឧបករណ៍អនឡាញ   ឬក្នុងកម្មវិធី។ ពេលវេលានៃថ្ងៃសកម្មភាពថ្មីៗ    អាហារចុងក្រោយរបស់លោកអ្នក    និងរឿងផ្សេងទៀត   អាចមានឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត    ដែលអាចធ្វើឱ្យគ្រូពេទ្យមានការព្រួយបារម្ភដែរឬទេ។ ដូច្នេះ    សូមព្យាយាមកត់ត្រាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ    ដូចជា៖

នោះនឹងជួយលោកអ្នក    និងគ្រូពេទ្យឱ្យដឹងពីការព្យាបាលរបស់លោកអ្នកដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។

ការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ១    និងប្រភេទទី ២ បានល្អ    អាចពន្យារពេល    ឬបង្ការផលវិបាកដែលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក    តម្រងនោម    និងសរសៃប្រសាទ។ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមបង្កើនហានិភ័យរបស់លោកអ្នកចំពោះជំងឺបេះដូង    និងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលផងដែរ។ ជាសំណាងល្អ    ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក    ក៏នឹងធ្វើឱ្យបញ្ហាទាំងនេះមិនសូវកើតមានដែរ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ   ការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមតឹងរឹង   មានន័យថាមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការមានកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមទាប    ដូច្នេះ   គ្រូពេទ្យអាចណែនាំអោយមានគោលដៅខ្ពស់ជាងនេះ។

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment