លក្ខខណ្ឌ

អ្វីដែលត្រូវសួរគ្រូពេទ្យអំពីអាំងស៊ុយលីន

Image from: https://dlife.com

តើគ្រូពេទ្យបានចេញវេជ្ជបញ្ជាអាំងស៊ុយលីន   ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ១   ឬប្រភេទទី ២ របស់លោកអ្នកឬទេ? លោកអ្នកប្រាកដជាចង់ដឹងពីវិធី      និងពេលណាប្រើវា      ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែលអាចកើតឡើង   និងការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើ។

 

សូមប្រើបញ្ជីសំណួរនេះ   ជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៅពេលលោកអ្នកពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។

តើខ្ញុំត្រូវការអាំងស៊ុយលីនប្រភេទអ្វី?

Image from: https://www.health.com

អាំងស៊ុយលីនមាន ៤ ទម្រង់៖

គ្រូពេទ្យអាចប្រាប់លោកអ្នក  ថាប្រភេទមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត   ជាមួយប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែម   និងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក។

តើខ្ញុំគួរផ្តល់អាំងស៊ុយលីនដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេច?

Image from: https://www.medicaldesignandoutsourcing.com

លោកអ្នកអាចចាក់   ឬស្រូបវា។

 

ដើម្បីចាក់អាំងស៊ុយលីន   លោកអ្នកអាចប្រើសឺរុំាង   ប៊ិចអាំងស៊ុយលីន   ឬម៉ាស៊ីនបូម ។ វាក៏មានជម្រើសដោយមិនចាំបាច់ប្រើម្ជុល   ដែលមានឈ្មោះថា   ឧបករណ៍ចាក់ដែលប្រើសម្ពាធខ្យល់ខ្ពស់ (jet injector) ។ ប៊ិចអាំងស៊ុយលីនមានភាពងាយស្រួលប្រើបំផុត   ឯម៉ាស៊ីនបូម   បញ្ជូនអាំងស៊ុយលីនជាបន្តបន្ទាប់     ហើយសឺរុំាងមានតម្លៃថោកបំផុត។

 

សូមស្វែងយល់ថា   លោកអ្នកនឹងត្រូវចាក់ប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ   និងបរិមាណអាំងស៊ុយលីនក្នុងការចាក់ម្តងៗ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើម៉ាស៊ីនអាំងស៊ុយលីន   សូមសួរគ្រូពេទ្យ   ពីពេលវេលាដែលលោកអ្នកត្រូវការផ្តល់អាំងស៊ុយលីនបន្ថែម។

 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ១    លោកអ្នកប្រហែលជាត្រូវការចាក់រហូតដល់ ៣ ឬ ៤ ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២   អាចត្រូវការការចាក់អាំងស៊ុយលីនតែមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ   ប្រហែលជាអាចកើនឡើងដល់ ៣ ទៅ ៤ ដង។

 

វាក៏មានអាំងស៊ុយលីនស្រូបដែលមានសកម្មភាពរហ័ស   ដែលលោកអ្នកអាចប្រើបានមុនពេលញ៉ាំអាហារតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ១    លោកអ្នកក៏ចាំបាច់ត្រូវប្រើអាំងស៊ុយលីនដែលមានសកម្មភាពយូរដែរ។

 

សូមពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអំពី  គុណសម្បត្តិ   និងគុណវិបត្តិ   នៃវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ។ ការសម្រេចចិត្តអាចនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់     ដូច្នេះត្រូវរកវិធីណាដែលការធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក   នឹងធានាលើការចំណាយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានការធានារ៉ាប់រង   ឬផែនការរបស់លោកអ្នកមិនអាចចំណាយសម្រាប់វិធីក្នុងការបញ្ជូន   ប្រភេទអាំងស៊ុយលីនដែលលោកអ្នកចង់បាន   សូមសាកសួរគ្រូពេទ្យអំពីកម្មវិធី   ដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការចំណាយ។

តើខ្ញុំគួរប្រើអាំងស៊ុយលីននៅពេលណា?

Image from: https://www.healthhub.sg

វាមិនមានចម្លើយសាមញ្ញមួយ   សំរាប់សំណួរនេះទេ។ វាអាស្រ័យលើរឿងជាច្រើនដូចជា៖

គ្រូពេទ្យប្រហែលជាចង់ឱ្យលោកអ្នក   ប្រើអាំងស៊ុយលីនកន្លះម៉ោងមុនពេលញ៉ាំអាហារ   ដូច្នេះវាអាចប្រើបាននៅពេលស្ករនៅក្នុងអាហារ   ចូលក្នុងចរន្តឈាមរបស់លោកអ្នក។ សូមស្វែងយល់ឱ្យច្បាស់អំពីពេលវេលានៅពេលថ្ងៃ    ដែលលោកអ្នកត្រូវចាក់ថ្នាំម្តងៗ   ហើយនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើ   ប្រសិនបើលោកអ្នកភ្លេចចាក់ថ្នាំឱ្យខ្លួនឯង។

ប្រសិនបើខ្ញុំចាក់អាំងស៊ុយលីន តើវាចាំបាច់ត្រូវតែនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់ខ្ញុំឬទេ?

Image from: https://www.diabetes.co.uk

មនុស្សភាគច្រើនចាក់វាចូលទៅ   ក្នុងផ្នែកខាងក្រោមពោះរបស់ពួកគេ   ពីព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការចាក់។ (ត្រូវប្រាកដថាវាស្ថិតនៅចម្ងាយយ៉ាងតិច ២ អ៊ីញពីផ្ចិតពោះ។ ) លោកអ្នកក៏អាចចាក់អាំងស៊ុយលីនចូលទៅក្នុងដៃ   ភ្លៅ   ឬគូទបានដែរ។

 

សូមស្នើសុំគ្រូពេទ្យ  ឬអ្នកអប់រំជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់លោកអ្នកឱ្យបង្ហាញវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការចាក់អាំងស៊ុយលីន   រួមបញ្ចូលទាំងវិធីថែរក្សាម្ជុល   និងស្បែករបស់លោកអ្នកឱ្យស្អាតដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគ។ សូមរៀនពីរបៀបបង្វិលកន្លែងចាក់ថ្នាំផងដែរ  ដូច្នេះលោកអ្នកមិនបង្កការបង្កក   ដែលរឹង   និងមានជាតិខ្លាញ់ក្រោមស្បែកពីការចាក់ម្តងហើយម្តងទៀត។

តើអាំងស៊ុយលីនមានឥទ្ធិពល លើថ្នាំដទៃទៀតដែលខ្ញុំប្រើដែរឬទេ?

ថ្នាំមួយចំនួនអាចធ្វើឱ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមធ្លាក់កាន់តែទាប   ដែលបណ្តាលមកពីអាំងស៊ុយលីន។ ប្រាប់គ្រូពេទ្យអំពីថ្នាំទាំងអស់ដែលលោកអ្នកប្រើ   សូម្បីតែថ្នាំដែលលោកអ្នកបានទិញដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា។

តើខ្ញុំអាចញ៉ាំអ្វីបាន នៅពេលកំពុងប្រើអាំងស៊ុយលីន?

ស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក   នូវការណែនាំអំពីអាហារ   ដើម្បីជួយឱ្យអាំងស៊ុយលីនរបស់លោកអ្នកដំណើរការបានល្អបំផុត។ ឧទាហរណ៍   លោកអ្នកចង់ដឹងថាតើត្រូវញ៉ាំប៉ុន្មានក្នុងអាហារនីមួយៗ   អាហារប្រភេទណាដែលល្អបំផុត   សម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការបរិភោគ   ថាតើលោកអ្នកត្រូវការអាហារសម្រន់   និងពេលវេលាដែលលោកអ្នកគួរញ៉ាំវា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹង   សូមសួរគ្រូពេទ្យ   ប្រសិនបើវាមិនមានបញ្ហាក្នុងខណៈពេល    ដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើអាំងស៊ុយលីន   និងកម្រិតក្នុងការផឹករបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណា។

តើគោលដៅកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំនៅកម្រិតណា?

គ្រូពេទ្យគួរតែប្រាប់លោកអ្នក   ថាតើលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាមញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា   ដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នក។ សូមស្វែងយល់អំពីគោលដៅកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម   មុន   និងក្រោយពេលញ៉ាំអាហារ   ក៏ដូចជាពេលចូលគេង។ គោលដៅសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនគឺ៖

សូមសួរពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ   ប្រសិនបើជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់លោកអ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុងជួរ   ហើយតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តកម្រិត A1C ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។

តើខ្ញុំអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ ពីអាំងស៊ុយលីន?

ផលរំខានទូទៅបំផុត   គឺជាតិស្ករក្នុងឈាមទាប   និងឡើងទម្ងន់។ សូមសួរគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នកពីផលរំខានផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកអាចមាន   និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើ   ប្រសិនបើលោកអ្នកមានវា។

តើខ្ញុំគួរទុកដាក់អាំងស៊ុយលីនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកផលិតអាំងស៊ុយលីនភាគច្រើន  បានណែនាំឱ្យទុកវានៅក្នុងទូទឹកកក   ប៉ុន្តែការចាក់អាំងស៊ុយលីនត្រជាក់អាចធ្វើឱ្យលោកអ្នកមិនមានផាសុកភាព។ ត្រូវប្រាកដថាវានៅសីតុណ្ហភាពធម្មតាមុនពេលចាក់។ សូមសួរគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក  ថាតើត្រូវទុកអាំងស៊ុយលីនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងទូរទឹកកក   ឬនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា។ សូមស្វែងយល់ផងដែរ   ថាតើអាំងស៊ុយលីនរបស់លោកអ្នកអាចទុកបានយូរប៉ុន្មាន   និងប្រសិនបើវាខូចវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េច ។

តើខ្ញុំអាចយកសឺរុំាងប្រើឡើងវិញបានទេ?

ការធ្វើដូច្នេះអាចជួយកាត់បន្ថយ   ការចំណាយរបស់លោកអ្នក   ប៉ុន្តែវាអាចមានមានហានិភ័យ។ សូមសួរគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក   ប្រសិនបើវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់លោកអ្នក   និងវិធីថែរក្សាសឺរុំាងរបស់លោកអ្នកឱ្យស្អាត   ដើម្បីកុំឱ្យឆ្លងមេរោគ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបោះចោលសឺរុំាង    បន្ទាប់ពីប្រើម្តងៗ    សូមសួរពីរបៀបបោះចោលពួកវាដោយសុវត្ថិភាព។

សំណួរដែលគ្រូពេទ្យអាចសួរលោកអ្នក

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់   នៅចន្លោះពេលណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យ   សូមកត់ត្រាវាទុក   ដូច្នេះលោកអ្នកចាំថានឹងសួរអំពីពួកវានៅពេលក្រោយ។ គ្រូពេទ្យអាចតាមដាមការវិវឌ្ឍរបស់លោកអ្នក   ដូច្នេះលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រង   ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់លោកអ្នកបានដោយជោគជ័យ។

Translate by Vann Sok

Leave a Comment