តើការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺជាអ្វី?

ការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ គឺជាការយកគំរូជាលិកាមួយចេញពីរាងកាយ   ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឱ្យកាន់តែច្បាស់។ វេជ្ជបណ្ឌិតគួរតែណែនាំឱ្យធ្វើកោសល្យវិច័យ   នៅពេលដែលការធ្វើតេស្តដំបូងបង្ហាញថាផ្ទៃនៃជាលិកាក្នុងរាងកាយមិនធម្មតា។

គ្រូពេទ្យអាចហៅតំបន់នៃជាលិកាដែលមិនធម្មតាថាជាដំបៅ    ដុំសាច់    ឬដុំរឹង។ ទាំងនេះគឺជាពាក្យទូទៅដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈជាលិកាដែលមិនស្គាល់ ។ តំបន់ដែលគួរឱ្យសង្ស័យអាចត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យរាងកាយ    ឬនៅពេលធ្វើតេស្តរូបភាព។

ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ?

ការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវបានធ្វើញឹកញាប់បំផុត    ដើម្បីរកមើលជំងឺមហារីក។ ប៉ុន្តែការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអាចជួយកំណត់លក្ខខណ្ឌជាច្រើនទៀត។

ការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអាចត្រូវបានគេណែនាំឱ្យធ្វើ    នៅពេលណាដែលមានសំណួរវេជ្ជសាស្ត្រសំខាន់ដែលការធ្វើកោសល្យវិច័យអាចជួយឆ្លើយបាន។ ខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗប៉ុណ្ណោះ៖

ក្នុងករណីខ្លះ   ការច្រឹបយកជាលិកាដែលលេចចេញធម្មតាអាចត្រូវបានធ្វើ។ នេះអាចជួយពិនិត្យមើលការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីក    ឬការបដិសេធនៃសរីរាង្គដែលបានប្តូរ។

ក្នុងករណីភាគច្រើន   ការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវបានធ្វើឡើង    ដើម្បីធ្វើពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ហា    ឬជួយកំណត់ជម្រើសនៃការព្យាបាលដែលល្អបំផុត។

ប្រភេទនៃការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

ការធ្វើកោសល្យវិច័យមានច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា។ ការធ្វើកោសល្យវិច័យទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើឧបករណ៍មុតស្រួច    ដើម្បីយកជាលិកាបន្តិចចេញ។ ប្រសិនបើការធ្វើកោសល្យវិច័យត្រូវធ្វើនៅលើស្បែកឬកន្លែងដែលងាយរងប្រតិកម្មផ្សេងទៀត     គ្រូពេទ្យត្រូវប្រើថ្នាំស្ពឹកមុនសិន។

ខាងក្រោមគឺជាប្រភេទនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យ៖

អ្វីដែលត្រូវរំពឹងពីការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក

ការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំង   យោងទៅតាមភាពលំបាកនៃការយកជាលិកា។ ពាក្យវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់វាគឺ “ការវះកាត់” ។

ការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវះកាត់តិចតួច (ឧទាហរណ៍   ការច្រឹបយកជាលិកាស្បែកយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យភាគច្រើន)  អាចត្រូវបានធ្វើនៅការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិត។    ក្នុងអំឡុងពេលដំបៅត្រូវបានរកឃើញ     ពេលទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដំបូង។ ការចាក់ថ្នាំស្ពឹកតិចតួចអាចធ្វើឱ្យនីតិវិធីស្ទើរតែគ្មានការឈឺចាប់។

ការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវះកាត់ច្រើនអាចត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ     មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់    ឬការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស។ អ្នកនឹងធ្វើការណាត់ជួបដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។ ក្នុងករណីភាគច្រើន    គ្រូពេទ្យនឹងឱ្យថ្នាំសណ្តំ    និងថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់    ដើម្បីកាត់បន្ថយការមិនស្រួលណាមួយ។ អ្នកទំនងជាមិនអាចបើកបរបានទេ    បន្ទាប់ពីទទួលថ្នាំទាំងនេះ។

អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ឈឺនៅត្រង់កន្លែង    ដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីរទៅបីថ្ងៃ។ គ្រូពេទ្យអាចចេញវេជ្ជបញ្ជាឱ្យប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់    ប្រសិនបើអ្នកមានការឈឺចាប់គួរឱ្យកត់សម្គាល់។

តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការច្រឹបយកជាលិកាយកទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ?

បន្ទាប់ពីជាលិកាត្រូវបានប្រមូល    និងរក្សាទុក    វាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអ្នកឯកទេសខាងរោគសាស្ត្រ។ អ្នកឯកទេសខាងរោគសាស្ត្រគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិត     ដែលមានជំនាញក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ    ដោយផ្អែកលើគំរូជាលិកា   និងការធ្វើតេស្តផ្សេងៗទៀត។ (ក្នុងករណីខ្លះ    វេជ្ជបណ្ឌិតដែលប្រមូលគំរូអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពបាន។ )

អ្នកឯកទេសខាងរោគវិទូពិនិត្យមើលជាលិកាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍។ ដោយកត់សម្គាល់ប្រភេទ    រូបរាង     និងសកម្មភាពខាងក្នុងរបស់កោសិកាជាលិកា     អ្នកឯកទេសខាងរោគសាស្ត្រអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ហាក្នុងករណីភាគច្រើនបាន។

ពេលវេលាដែលត្រូវការ    ដើម្បីទទួលលទ្ធផលពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអាចខុសគ្នា។ ក្នុងពេលវះកាត់    គ្រូពេទ្យជំនាញខាងរោគសាស្ត្រអាចអានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ  ហើយរាយការណ៍ទៅគ្រូពេទ្យវះកាត់ក្នុងរយៈពេលពីរបីនាទី។    ការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យច្រើនតែចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍    ឬយូរជាងនេះ។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យជាទៀងទាត់     ដើម្បីពិភាក្សាពីលទ្ធផលនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។

Leave a Comment

Signs include: