តើការធ្វើតេស្ត CEA ជាអ្វី?

គ្រូពេទ្យមិនតែងតែឃើញសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការលូតលាស់មហារីក    ក្រោយពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទេ។ គ្រូពេទ្យត្រូវការរកតម្រុយ។ គ្រូពេទ្យអាចរកតម្រុយតាមរយៈការធ្វើតេស្តអង់ទីករ carcinoembryonic តេស្តនេះវាស់ប្រូតេអ៊ីនដែលគេហៅថា CEA នៅក្នុងឈាម។

អ្នកដែលមានជំងឺមហារីកប្រភេទខ្លះ   មាន CEA ខ្ពស់ជាងកម្រិតធម្មតា។ ការធ្វើតេស្តនេះជួយឱ្យគ្រូពេទ្យដឹង   ប្រសិនបើ CEA របស់អ្នកបានរីកលូតលាស់    និងថាតើការព្យាបាលរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ។

តើការធ្វើតេស្តអាចធ្វើអ្វីបាន?

CEA គឺជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនមួយនៅក្នុងរាងកាយ។ ទារកក្នុងស្បូនមានកម្រិតCEA ខ្ពស់។ បន្ទាប់ពីកំណើត កម្រិត CEA ធ្លាក់ចុះ ។ មនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អមាន CEA កម្រិតទាបបំផុត    ប៉ុន្តែប្រភេទមហារីកមួយចំនួនអាចបណ្តាលឱ្យ CEA កើនឡើង។

គ្រូពេទ្យអាចប្រើ CEA ជាសញ្ញាសម្គាល់    ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជំងឺមហារីករបស់អ្នក។

ការធ្វើតេស្តអាចជួយព្យាករណ៍បាន   ថាតើមហារីកកំពុងរីកធំធាត់    ឬរាលដាលដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយរបស់អ្នក។ វាក៏អាចជួយប្រាប់ផងដែរ    ថាតើការព្យាបាលរបស់អ្នកដំណើរការបានល្អ     និងព្យាករណ៍ពីទស្សនៈរបស់អ្នក។

គ្រូពេទ្យអាចឱ្យអ្នកធ្វើតេស្ត CEA ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីកមួយក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកខាងក្រោម៖

តើតេស្តនេះត្រូវបានធ្វើនៅពេលណា?

គ្រូពេទ្យមិនប្រើតេស្ត CEA ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគមហារីកលើកដំបូងទេ។ ការធ្វើតេស្តនេះមិនមែនជាវិធីត្រឹមត្រូវ    ដើម្បីពិនិត្យរកមហារីកទេ     ពីព្រោះជំងឺជាច្រើនទៀតអាចបណ្តាលឱ្យកម្រិតប្រូតេអ៊ីនកើនឡើង។ ហើយអ្នកដែលមានជំងឺមហារីកមួយចំនួនមិនមានកម្រិត CEA ខ្ពស់ទេ។

ការធ្វើតេស្តនេះអាចជួយឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នករៀបគម្រោង    និងតាមដានការព្យាបាលរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកដឹងថាអ្នកមានជំងឺមហារីក។ អ្នកអាចធ្វើតេស្តនេះ៖

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើការត្រៀមខ្លួនដូចម្តេច?

អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការត្រៀមខ្លួនទុកមុនទេ។ សូមប្រាប់គ្រូពេទ្យប្រសិនបើអ្នក៖

សូមឱ្យគ្រូពេទ្យដឹងអំពីថ្នាំណាមួយដែលអ្នកប្រើ។ រួមបញ្ចូលទាំងវីតាមីន    ថ្នាំបំប៉នសុខភាព    និងថ្នាំដែលអ្នកបានទិញដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា។

តើគេធ្វើតេស្តនេះដូចម្តេច?

តេស្តនេះយកគំរូឈាមរបស់អ្នក។ វាអាចត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិត។

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដាក់ម្ជុលទៅក្នុងសរសៃវ៉ែនរបស់អ្នកដើម្បីបូមឈាមចេញ។ អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ដូចជាត្រូវគេក្តិច    ឬទិចបន្តិចនៅពេលដែលម្ជុលចាក់ចូលស្បែកអ្នក។

ពេលខ្លះគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើតេស្តកម្រិត CEA ក្នុងអង្គធាតុរាវផ្សេងទៀតដូចជា៖

អ្នកប្រហែលជាត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើតេស្តខាងលើ។

តើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះ?

ជាមួយនឹងការចាក់ម្ជុលអ្នកអាចមាន៖

លទ្ធផលរបស់អ្នក

គំរូឈាមរបស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពិសោធន៍។ ម៉ាស៊ីនពិសេសនឹងពិនិត្យរកមើលជំងឺមហារីក។

លទ្ធផលធម្មតាគឺកម្រិត CEA តិចជាង ៥ ណាណូក្រាមក្នុងមួយមីល្លីលីត្រ។ លទ្ធផលអាចខុសគ្នារវាងមន្ទីរពិសោធន៍មួយទៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយទៀត។ កម្រិត CEA ដែលខ្ពស់ជាងធម្មតាដែលកើនឡើងតាមពេលវេលា    អាចជាសញ្ញាបង្ហាញថាមហារីករបស់អ្នកបានរីកធំធាត់    ឬបានកើតឡើងវិញក្រោយការព្យាបាល។

ប៉ុន្តែកម្រិត CEA ខ្ពស់មិនតែងតែមានន័យថាអ្នកមានជំងឺមហារីកនោះទេ។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតទាំងនេះក៏អាចបង្កើនកម្រិត CEA ផងដែរ៖

អ្នកក៏អាចមាន CEA ខ្ពស់ជាងកម្រិតធម្មតាដែរ     ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ     ឬអ្នកជក់បារី។

គ្រូពេទ្យនឹងពន្យល់ពីលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺមហារីកដែលបានរីកលូតលាស់    គ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការពិចារណាលើការជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលឱ្យអ្នក។

Leave a Comment

Signs include: