អ្វីដែលត្រូវរំពឹងបន្ទាប់ពីការវះកាត់សម្រកទម្ងន់

Source: https://medicalxpress.com

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច   ដើម្បីធ្វើការវះកាត់សម្រកទម្ងន់   លោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងរង់ចាំមើលលទ្ធផល។

លោកអ្នកអាចរំពឹងថានឹងស្រកទម្ងន់ច្រើន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជំងឺទាក់ទងនឹងទម្ងន់ដូចជា   ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២    ឬមានបញ្ហាដង្ហើមក្នុងពេលគេង (sleep apnea)នោះស្ថានភាពទាំងនោះអាចនឹងប្រសើរឡើង។ ហើយមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ដែលទទួលការវះកាត់សម្រកទម្ងន់ (៩៥%)    និយាយថាគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគាត់ក៏មានភាពប្រសើរឡើងដែរ។

លោកអ្នកនឹងចង់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជាសះស្បើយឡើងវិញ   ហើយដឹងពីអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយ។

តើលោកអ្នកនឹងបាត់បង់ទម្ងន់ប៉ុន្មាន?

សូមសួរគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់នូវអ្វីដែលលោកអ្នកអាចរំពឹងទុក។ វាអាចពឹងផ្អែកមួយផ្នែកទៅលើទម្ងន់បច្ចុន្នប្បរបស់លោកអ្នក    និងប្រភេទនៃការវះកាត់ដែលលោកអ្នកធ្វើ។

ការវះកាត់ចៀរផ្នែកខ្លះនៃក្រពះចេញ (Sleeve gastrectomy)    កំពុងក្លាយជាការវះកាត់សម្រកទម្ងន់ដ៏ពេញនិយមមួយ។ មនុស្សដែលទទួលបានការវះកាត់ចៀរផ្នែកខ្លះនៃក្រពះចេញ      ស្រកទម្ងន់ប្រហែល ៤០% នៃទម្ងន់ដែលលើសរបស់ពួកគេ។

ជាមធ្យម   មនុស្សស្រកទម្ងន់ ៦០% នៃទម្ងន់ដែលលើសរបស់ពួកគាត់    បន្ទាប់ពីការវះកាត់ចៀរផ្នែកខ្លះនៃក្រពះចេញ។

ការដាក់កងលើក្រពះ (Gastric banding) មិនមែនជាការវះកាត់សម្រកទម្ងន់   ដែលត្រូវបានអនុវត្តជាទូទៅទេ។

តើការជាសះស្បើយនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

ការវះកាត់ចៀរផ្នែកខ្លះនៃក្រពះចេញភាគច្រើន   គឺការវះកាត់តាមឧបករណ៍ឆ្លុះពោះ (laparoscopic)  ដែលមានន័យថាគ្រូពេទ្យវះកាត់ធ្វើការវះកាត់តូចៗ      ដែលធ្វើឱ្យពេលវេលាជាសះស្បើយខ្លីជាង។

មនុស្សភាគច្រើនស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃ   ហើយត្រលប់ទៅរកសកម្មភាពធម្មតាវិញក្នុងរយៈពេល ៣ ទៅ ៥ សប្តាហ៍។

ប្រសិនបើការវះកាត់ត្រូវតែ “បើក” មានន័យថាគ្រូពេទ្យវះកាត់ត្រូវធ្វើការវះកាត់ធំ   ហើយការជាសះស្បើយត្រូវចំណាយពេលយូរ។

តើផលរំខានអ្វីខ្លះដែលអាចកើតមាន?

វាមានផលវិបាករយៈពេលខ្លី   និងរយៈពេលវែង   ដែលអាចកើតមានពីការវះកាត់សម្រកទម្ងន់។ ហានិភ័យរយៈពេលវែងប្រែប្រួល   អាស្រ័យលើប្រភេទនៃការវះកាត់។ ប្រហែលជា ៤០ ភាគរយនៃប្រជាជនជួបប្រទះនូវភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួន។ តិចជាង ៥% មានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នកព្រួយបារម្ភ   សូមពិនិត្យជាមួយគ្រូពេទ្យ។

ផលប៉ះពាល់ទូទៅមួយចំនួនរួមមាន៖

ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររួមមាន៖

ដូចគ្នានេះផងដែរ   លោកអ្នកអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាស្បែករបស់លោកអ្នកកំពុងយារធ្លាក់។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសធ្វើការវះកាត់ដើម្បីយកវាចេញ។

អាហារូបត្ថម្ភបន្ទាប់ពីការវះកាត់សម្រកទម្ងន់

ការវះកាត់សម្រកទម្ងន់ផ្លាស់ប្តូររបៀប   ដែលរាងកាយរបស់លោកអ្នកដោះស្រាយអាហារ។ រាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែពិបាកស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមជាក់លាក់ដូចជា៖

លោកអ្នកមិនចាំបាច់ខ្វះជីវជាតិទាំងនោះទេ។សូមសួរគ្រូពេទ្យប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការប្រើថ្នាំបំប៉ន់។

ការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅបន្ទាប់ពីការវះកាត់សម្រកទម្ងន់

លោកអ្នកអាចទទួលបានលទ្ធផល   គួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីការវះកាត់សម្រកទម្ងន់។ លោកអ្នកនឹងត្រូវត្រលប់ថយក្រោយជាមួយការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ   ដើម្បីសម្រកទម្ងន់។

គន្លឹះទាំងនេះអាចជួយបាន៖

បរិភោគអាហារតិច  និងញឹកញាប់។ ក្រពះតូចដែលបង្កើតឡើងដោយការវះកាត់សម្រកទម្ងន់   អាចទប់បានច្រើន។ ការញ៉ាំអាហារច្រើនអាចបង្កបញ្ហា។ មនុស្សជាច្រើនដែលមានជំងឺធាត់   គឺជាអ្នកបរិភោគអាហារក្នុងបរិមាណច្រើនក្នុងពេលបរិភោគម្តង។ ការសម្របខ្លួនទៅនឹងការញ៉ាំអាហារតិចៗ   អាចជាបញ្ហាប្រឈម។

ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះអាហារូបត្ថម្ភល្អ។ ស្នើសុំអ្នកជំនាញផ្នែកចំណីអាហារ ឱ្យជួយលោកអ្នកបង្កើតផែនការដែលលោកអ្នក   នឹងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់   ដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

ហាត់ប្រាណ។ វាជួយលោកអ្នកស្រកទម្ងន់   ហើយវាងាយស្រួលជាងបន្ទាប់ពីការវះកាត់សម្រកទម្ងន់    ព្រោះការសម្រកទម្ងន់អាចជួយដល់សន្លាក់របស់លោកអ្នក។

មជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់សម្រកទម្ងន់ជាច្រើន   ផ្តល់កម្មវិធីដើម្បីជួយមនុស្សឱ្យផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅដែលក្រកបដោយសុខភាពល្អ      មុននិងក្រោយពេលវះកាត់សម្រកទម្ងន់។

Source: https://www.fitday.com

Leave a Comment