តើពេលណាត្រូវការ X-Ray ទ្រូងដើមី្បពិនិត្យមើលជំងឺបេះដូង?

គ្រូពេទ្យមានវិធីជាច្រើនដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺបេះដូងរបស់លោកអ្នក។ មួយក្នុងចំណោមនោះគឺឆ្លុះកាំរស្មីអិចដើមទ្រូង (X-ray)។

វាប្រើកាំរស្មីវិទ្យុសកម្មតិចតួចដើម្បីបញ្ចាំងរូបភាពបេះដូង, សួត, និងសរសៃឈាមរបស់លោកអ្នក។

គ្រូពេទ្យប្រើវិធី X-ray ទ្រូង ដើម្បី ៖

តើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល X-ray ដើមទ្រូង?

អ្នកមិនបាច់ធ្វើអ្វីទេ តែចាំបាច់ត្រូវប្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះ។

ការធ្វើ X-ray នេះ នឹងចំណាយពេលមិនលើសពី ១០ ទៅ ១៥ នាទីឡើយ។ លោកអ្នកត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ និងគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ ចាប់ពីចង្កេះឡើងទៅ ហើយពាក់អាវមន្ទីរពេទ្យ។ លោកអ្នកត្រូវឈរឱ្យស្ងៀម ខណៈលោកអ្នកទប់ដង្ហើមរបស់ខ្លួនអ្នក។

ដំណើរការនេះគ្មានការឈឺចាប់ទេ ហើយសាមញ្ញណាស់។ វាអាចបង្ហាញគ្រូពេទ្យ ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន ៖

Leave a Comment