លក្ខខណ្ឌ

ការបង្ការជំងឺលើសឈាម

ក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរដែលពេញវ័យ ៥ នាក់ មាន ១ នាក់ កើតជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់  (លើសឈាម – Hypertension) ដែលជាកត្តាប្រឈមធំចំពោះជំងឺបេះដូង និងតម្រងនោម ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (stroke) និងខ្សោយបេះដូង។ ជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់មានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ ព្រោះវាគ្មានបង្ហាញរោគសញ្ញា ឬអាការជំងឺឡើយ។ សំណាងល្អ ដែលលោកអ្នកអាចដឹងថាលោកអ្នកកើតជំងឺនេះឬអត់ ដោយការត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាមទៀងទាត់។ ប្រសិនសម្ពាធឈាមខ្ពស់ លោកអ្នកអាចចាត់វិធានការណ៍ដើមី្បបន្ទាបវា។ វាក៏សំខាន់ដែរ បើសម្ពាធឈាមលោកអ្នកធម្មតា លោកអ្នកត្រូវរៀនពីរបៀបរក្សាវា កុំឱ្យឡើង។

 

តើត្រូវបង្ការជំងឺលើសឈាមយ៉ាងដូចម្តេច?

លោកអ្នកអាចបង្ការជំងឺលើសឈាមបានដោយ៖

Translate by Chakriya Phou

Leave a Comment