លក្ខខណ្ឌ

តើជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌ ( Gestagenic Diabetes Insipidus ) គឺជាអ្វី?

ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌ ( gestational DI, gestagenic diabetes insipidus ) គឺជាជំងឺដ៏កម្រមួយដែលកើតឡើងក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ   ជាធម្មតានៅត្រីមាសទី ៣ ។

ស្ថានភាពនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកស្រេកទឹកខ្លាំង   អ្នកផឹកទឹកច្រើនកែវក្នុងមួយថ្ងៃ។ ជាលទ្ធផល   លោកអ្នកអាចទៅបន្ទប់ទឹកច្រើនជាងម្តង   ឬពីរដងក្នុងមួយម៉ោង។ នេះមិនមែនជាលទ្ធផលនៃការមានផ្ទៃពោះទេ   តែជាជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិ (diabetes insipidus)    ដែលជួនកាលត្រូវបានគេហៅថាជំងឺទឹកនោម “ ទឹក” ។ វាមានអាការដូចជំងឺទឹកនោមប្រភេទដទៃទៀតដែរ    ប៉ុន្តែមិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាទេ។

តើអ្វីបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌?

វាកម្រណាស់   ប៉ុន្តែពេលខ្លះក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ   សុកអាចបង្កើតអង់ស៊ីមដែលបំផ្លាញ vasopressin ដែលជាអ័រម៉ូនគ្រប់គ្រងបរិមាណជាតិទឹកដែលអ្នកផ្ទុក។ កង្វះអ័រម៉ូន vasopressin    បណ្តាលឱ្យស្រេកទឹកខ្លាំង   និងនោមញឹកញាប់។ ជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌    ក៏អាចបណ្តាលឱ្យខ្វះការគ្រប់គ្រងនៅពេលអ្នកនោម     និងនោមដាក់គ្រែ ។

ក្នុងករណីខ្លះ   ជំងឺនេះកើតឡើងក្នុងគ្រួសារ។ ចំពោះករណីផ្សេង   វាគឺជាបញ្ហាជាមួយនឹងរបៀបដែលរាងកាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងការស្រេកទឹក។ ហើយជួនកាលមូលហេតុមិនត្រូវបានគេដឹង។

តើជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌មានអាការអ្វីខ្លះ?

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភាគច្រើនទៅបន្ទប់ទឹកច្រើនដងនៅពេលយប់   ដោយសារសម្ពាធដែលទារកកំពុងលូតលាស់សង្កត់លើប្លោកនោម។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទៅបន្ទប់ច្រើនដងហើយ    ហើយស្រេកទឹកខ្លាំង   វាអាចជាជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌ ។

អាការផ្សេងទៀតរួមមាន   ចង់ក្អួត   វិលមុខ   និងខ្សោយ។

តើគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូចម្តេច?

គ្រូពេទ្យនឹងធ្វើតេស្តទឹកនោមរបស់អ្នកដើម្បីដឹងថា   តើវាថ្លាហើយរាវ   ឬខាប់ហើយលឿង។ គ្រូពេទ្យក៏អាចបញ្ជូនឈាមរបស់អ្នកទៅក្រៅ   សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ផងដែរ។

តើជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌ ត្រូវបានគេព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?

វេជ្ជបណ្ឌិតអាចសម្រេចចិត្តមិនព្យាបាលជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌   ប្រសិនបើមានករណីបែបនេះ   គាត់នឹងស្នើសុំឱ្យអ្នកមកការិយាល័យរបស់គាត់ច្រើនដង។ គាត់ត្រូវប្រាកដថារាងកាយរបស់អ្នកមិនរក្សាជាតិទឹកច្រើនពេក។ អ្នកក៏ត្រូវរក្សាទុកវត្ថុរាវក្នុងខ្លួនអ្នកដែរ   ដូច្នេះអ្នកនឹងមិនខ្វះជាតិទឹកទេ។

អ្នកប្រហែលជាត្រូវលេបថ្នាំ desmopressin ដែលជាអ័រម៉ូនបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស។ វាច្រើនតែអាចរកទិញបានជាប្រភេទស្ប្រៃបាញ់ច្រមុះ។ ការព្យាបាលនេះជួយគ្រប់គ្រងទឹកនោម។ វាក៏បញ្ឈប់ការនោមដាក់គ្រែ   ដោយអនុញ្ញាតឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកស្រូបយកជាតិទឹក   និងគ្រប់គ្រងជាតិទឹកពីតម្រងនោមរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងការស្រេកទឹកនៃរាងកាយរបស់អ្នក   គឺជាបុព្វហេតុនៃការកើតជំងឺទឹកនោមគ្មានរសជាតិពេលមានគភ៌   គ្រូពេទ្យនឹងចេញវេជ្ជបញ្ជាការព្យាបាលផ្សេងទៀត។

តើខ្ញុំគួរហៅទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលណា?

ករណីភាគច្រើនបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលពី ៤ ទៅ ៦ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអ្នកសម្រាលកូនរួច។ ប៉ុន្តែវាអាចនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការមានផ្ទៃពោះនាពេលអនាគត។

Leave a Comment