នៅពេលដែលភ្នែកស្ងួតអាចមិនមែនជាបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រ

ភ្នែកស្ងួតអាចជាផលរំខានមួយនៃថ្នាំដែលអ្នកកំពុងប្រើ    អាការនៃបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៀត    ឬបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលអ្នកដោះស្រាយជាញឹកញាប់    ដោយសារតែបរិស្ថានរបស់អ្នក។

មិនថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានវាទេ    ជាការប្រសើរដែលត្រូវដឹងថាតើត្រូវទាក់ទងជាមួយគ្រូពេទ្យ    ដើម្បីទទួលការព្យាបាលដែលអ្នកត្រូវការនៅពេលណា។

អាការ

នៅពេលអ្នកមានភ្នែកស្ងួត    វាអាចបង្ហាញតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនរួមមាន៖

ជាច្រើនដងអ្នកអាចគ្រប់គ្រងអាការទាំងនេះបាន    ដោយការព្យាបាលនៅតាមបញ្ជរលក់ដូចជា៖ ទឹកភ្នែកសិប្បនិម្មិត    ជែល     និងក្រមួន។ ពេលផ្សេងទៀត    វាជាការប្រសើរក្នុងការទាក់ទងទៅវេជ្ជបណ្ឌិត។

ពេល និងកន្លែងដើម្បីទទួលជំនួយ

ជារឿយៗជាមួយភ្នែកស្ងួតធម្មតា    គ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ    និងណែនាំឱ្យប្រើទឹកភ្នែកសិប្បនិម្មិត។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ    អ្នកត្រូវការអ្នកជំនាញខាងភ្នែក។

ប្រសិនបើភ្នែកស្ងួតកំពុងរារាំងអ្នកមិនឱ្យធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ    ឬប្រសិនបើវាធ្វើឱ្យអ្នកមិនស្រួល    អ្នកត្រូវប្រាប់គ្រូពេទ្យ។

ឧទាហរណ៍    អ្នកគួរមានគម្រោងណាត់ជួបគ្រូពេទ្យ    ប្រសិនបើ៖

កុំព្យូទ័រ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

គ្រូពេទ្យនឹងចង់ពិនិត្យ    ដើម្បីឱ្យដឹងថាតើអ្វីបណ្តាលឱ្យភ្នែកអ្នកស្ងួត។ ពួកគាត់ក៏ចង់ឱ្យប្រាកដថាវាមិនវិវឌ្ឍទៅជាធ្ងន់ធ្ងរទេ។ ភ្នែកស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរអាចធ្វើឱ្យខូចផ្នែកខាងមុខនៃភ្នែករបស់អ្នក។ យូរៗទៅវាក៏អាចនាំឱ្យមានដំបៅ    ការឈឺចាប់ក្នុងភ្នែក    ឬស្នាមនៅលើផ្ទៃភ្នែករបស់អ្នក។ កត្តាទាំងអស់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់ចក្ខុវិស័យរបស់អ្នក។

Leave a Comment