ការមានផ្ទៃពោះក្រោយអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ

ការមានគភ៌នៅអាយុច្រើនគឺជាពាក្យដែលកម្រប្រើសម្រាប់ការមានកូន   នៅពេលអ្នកមានអាយុលើសពី ៣៥ ឆ្នាំឡើងទៅ។ សូមធានាថាស្ត្រីមានសុខភាពល្អភាគច្រើន    ដែលមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់ពីអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ    និងរហូតដល់វ័យ ៤០ ឆ្នាំមានកូនដែលមានសុខភាពល្អ។ វាមិនមានន័យថាអ្នកមិនគួរគិតអំពីវិធីវ័យឆ្លាត    ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នក    និងកូនរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះទេ។

ហានិភ័យនៃការមានផ្ទៃពោះនៅអាយុច្រើន

នៅពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ    បញ្ហាអាចកើតឡើងមិនថាអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានទេ។ ប៉ុន្តែបញ្ហាខ្លះងាយនឹងកើតឡើង    នៅពេលអ្នកមានអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ។បញ្ហាទាំងនោះរួមមាន៖

អត្ថប្រយោជន៍នៃការមានផ្ទៃពោះនៅអាយុច្រើន

ផ្ទុយទៅវិញ    មានភ័ស្តុតាងដែលថាអ្នក  និងកូនទទួលបានប្រយោជន៍ពីការមានផ្ទៃពោះនៅអាយុច្រើន។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថា៖

តើខ្ញុំអាចបង្កើនឱកាសនៃការមានកូនដែលមានសុខភាពល្អបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ការត្រួតពិនិត្យ    និងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុន៖ នៅពេលដែលអ្នកសម្រេចថាអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីមានកូន   សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោមមុនពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះ។

ទៅជួបគ្រូពេទ្យ៖ សូមពិនិត្យសុខភាពដើម្បីប្រាកដថាអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់    សម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះទាំងផ្លូវកាយ    និងផ្លូវអារម្មណ៍។

សូមធ្វើការថែទាំអំឡុងមានផ្ទៃពោះឱ្យបានឆាប់    និងទៀងទាត់។ រយៈពេល ៨ សប្តាហ៍ដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះគឺមានសារសំខាន់ចំពោះការលូតលាស់របស់កូនអ្នក។ ការថែទាំអំឡុងមានផ្ទៃពោះឆាប់    និងទៀងទាត់អាចជួយបង្កើនឱកាសនៃការមានផ្ទៃពោះប្រកបដោយសុវត្ថិភាព    និងទារកមានសុខភាពល្អ។ ការថែទាំអំឡុងមានផ្ទៃពោះរួមមាន៖ ការឆ្លុះពិនិត្យ    ការពិនិត្យទៀងទាត់    ការអប់រំស្តីពីការមានផ្ទៃពោះ    និងការសម្រាលកូន      ការប្រឹក្សា    និងការគាំទ្រ។

ការធ្វើការថែទាំអំឡុងមានផ្ទៃពោះក៏ផ្តល់ការការពារបន្ថែមដល់ស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី ៣៥ ឆ្នាំផងដែរ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកស្ថិតនៅលើកំពូលនៃស្ថានភាពសុខភាព    ដែលកើតមានជាទូទៅក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើន       នៅពេលពួកគេមានផ្ទៃពោះ។ឧទាហរណ៍   អាយុរបស់អ្នកអាចបង្កើនហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌    និងជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើង     ដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលបណ្តាលឱ្យ មានជំងឺលើសសម្ពាធឈាម    រួមជាមួយនឹងការមានប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោម។ ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ    គ្រូពេទ្យនឹងពិនិត្យសម្ពាធឈាម    ធ្វើតេស្តទឹកនោមដើម្បីរកប្រូតេអ៊ីន   និងជាតិស្ករ     និងធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នក     ដែលអាចឱ្យគ្រូពេទ្យប្រទះ    និងព្យាបាលបញ្ហាបានឆាប់។

សូមពិចារណាលើជម្រើសនៃការធ្វើតេស្តសម្រាប់ស្ត្រី    ដែលមានអាយុលើសពី ៣៥ ឆ្នាំ។ វេជ្ជបណ្ឌិតអាចឱ្យធ្វើតេស្តអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ    ដែលល្អសម្រាប់ម្តាយដែលមានអាយុច្រើន។ តេស្តទាំងនេះអាចជួយគណនាឃើញ    ប្រសិនបើទារកទំនងជាមានពិការភាពពីកំណើត។ សូមសួរគ្រូពេទ្យអំពីការធ្វើតេស្តទាំងនេះ    ដូច្នេះអ្នកអាចសិក្សាពីហានិភ័យ    និងគុណប្រយោជន៍    និងសម្រេចចិត្តថាតើអ្វីដែលសមនឹងអ្នក។

សូមទទួលទានវីតាមីនសម្រុះសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលដល់វ័យអាចមានគភ៌គួរទទួលទានវីតាមីនសម្រុះសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ  និងអាស៊ីតហ្វូលិកយ៉ាងហោចណាស់ ៤០០ មីក្រូក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការទទួលទានជាតិអាស៊ីតហ្វូលិកគ្រប់គ្រាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមុន    និងអំឡុងពេល ៣ ខែដំបូងនៃការមានគភ៌អាចជួយការពារពិការភាពក្នុងខួរក្បាល    និងខួរឆ្អឹងខ្នងរបស់កូនអ្នក។ ការទទួលទានអាស៊ីតហ្វូលិកបន្ថែមការការពារដល់ស្រ្តីដែលមានអាយុច្រើន    ដែលងាយនឹងមានកូនដែលមានពិការភាពពីកំណើត។ វីតាមីនសម្រុះសម្រាប់ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះខ្លះមានអាស៊ីតហ្វូលិក ៨០០-១,០០០ មីក្រូក្រាម។ វានៅតែមានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ តាមពិតស្ត្រីខ្លះត្រូវការអាស៊ីតហ្វូលិកច្រើនជាង ៤០០ មីក្រូក្រាម     ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងពិការភាពពីកំណើត។ សូមកុំទទួលទានអាស៊ីតហ្វូលិកលើសពី ១.០០០ មីក្រូក្រាម (១ មីលីក្រាម) ដោយមិនបានពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។ ស្ត្រីដែលមានប្រវត្ដិពីកុមារ    ដែលមានពិការភាពបំពង់សរសៃប្រសាទត្រូវការអាស៊ីតហ្វូលិក ៤000 មីក្រូក្រាម (mcg) ។

តើខ្ញុំអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះបានយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកសមនឹងទទួលបានការថែទាំ (TLC) ដូចគ្នានឹងកូនរបស់អ្នកដែរ។ ការថែរក្សាខ្លួននឹងជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសុខភាពដែលមានស្រាប់    និងការពារអ្នកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌    និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម។ អ្នកកាន់តែមានសុខភាពល្អ    វានឹងកាន់ល្អ សម្រាប់កូនតូចរបស់អ្នក។

សូមទៅតាមការណាត់ជួបដទៃទៀតជាមួយគ្រូពេទ្យ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃដូចជា៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម    ឬជំងឺលើសសម្ពាធឈាម     សូមកុំរំលងការទៅជួបគ្រូពេទ្យជាប្រចាំ។ ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់អ្នកមុនពេលមានផ្ទៃពោះនឹងធ្វើឱ្យអ្នក    និងកូនរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អ។ សូមទៅជួបពេទ្យធ្មេញសម្រាប់ការពិនិត្យ    និងការសម្អាតជាប្រចាំផង។ ការមានធ្មេញ    និងអញ្ចាញធ្មេញដែលមានសុខភាពល្អជួយកាត់បន្ថយការកើតកូនមិនគ្រប់ខែ    និងការមានកូនមិនគ្រប់ទម្ងន់។

សូមបរិភោគរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព    និងល្អចំពោះសុខភាព។ ការទទួលទានអាហារជាច្រើនមុខនឹងជួយឱ្យអ្នកទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ។ សូមជ្រើសរើសផ្លែឈើ    និងបន្លែ     គ្រាប់ធញ្ញជាតិ    អំបូរសណ្តែក    សាច់គ្មានខ្លាញ់    និងផលិតផលទឹកដោះមានជាតិខ្លាញ់ទាប។ អ្នកគួរញ៉ាំ    និងទទួលទានទឹកដោះគោយ៉ាងហោចណាស់បួនដង    និងអាហារដែលសម្បូរជាតិកាល់ស្យូមរាល់ថ្ងៃ។ វានឹងជួយឱ្យធ្មេញ    និងឆ្អឹងរបស់អ្នករឹងមាំ     ខណៈពេលកូនអ្នកលូតលាស់។ សូមបញ្ចូលប្រភពអាហារល្អៗដែលផ្ទុកអាស៊ីតហ្វូលិកដូចជា៖ បន្លែស្លឹកពណ៌បៃតង     សណ្តែកស្ងួត     ថ្លើម     និងផ្លែឈើអំបូរក្រូចមួយចំនួន។

សូមឡើងទម្ងន់តាមដែលគ្រូពេទ្យណែនាំ។ ស្ត្រីដែលមាន BMI ធម្មតាគួរតែឡើងទម្ងន់ពី ២៥ – ៣៥ ផោន ( ១២​.៥ – ១៧​.៥ គីឡូ ) ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ប្រសិនបើអ្នកលើសទម្ងន់មុនពេលមានផ្ទៃពោះ    គ្រូពេទ្យអាចណែនាំឱ្យអ្នកឡើងទម្ងន់ពី ១៥ ទៅ ២៥ ផោន( ៧​.៥ – ១២​.៥ គីឡូ ) ។ ស្ត្រីដែលធាត់គួរតែឡើងទម្ងន់ប្រហែល ១១-២០ ផោន ( ៥​.៥ – ១០ គីឡូ ) ។ ការឡើងទម្ងន់ត្រឹមត្រូវមិនធ្វើឱ្យកូនអ្នកលូតលាស់យឺត។ វាក៏បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតមិនគ្រប់ខែដែរ។ ហើយវាធ្វើឱ្យអ្នកទំនងជាមិនសូវមានបញ្ហាពេលមានផ្ទៃពោះដូចជា៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានគភ៌    និងជំងឺលើសសម្ពាធឈាម។

ការហាត់ប្រាណទៀងទាត់៖ វានឹងជួយអ្នកឱ្យមានទម្ងន់ពេលមានផ្ទៃពោះដែលល្អចំពោះសុខភាព    រក្សាភាពរឹងមាំ    និងបំបាត់ភាពតានតឹង។ គ្រាន់តែប្រាកដថាអ្នកពិនិត្យមើលកម្មវិធីហាត់ប្រាណរបស់អ្នកជាមួយគ្រូពេទ្យ។ អ្នកទំនងជាអាចបន្តទម្លាប់ធ្វើលំហាត់ប្រាណធម្មតារបស់អ្នកពេញអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ប៉ុន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយអ្នកក្នុងការគណនា    ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបន្ថយ    ឬកែប្រែទម្លាប់ហាត់ប្រាណរបស់អ្នក។

បញ្ឈប់ការជក់បារី    និងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង។ ដូចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ដែរ    អ្នកមិនគួរទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង    ឬជក់បារីក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះឡើយ។ ជាតិអាល់កុលបង្កើនហានិភ័យកូនរបស់អ្នកចំពោះពិការភាពផ្លូវចិត្ត    និងរាងកាយ។ ការជក់បារីបង្កើនឱកាសដែលអ្នកនឹងមានទារកដែលមានទម្ងន់មិនគ្រប់ ដែលច្រើនតែកើតលើស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើន។ ការមិនជក់បារីក៏អាចជួយការពារជំងឺបម្រុងក្រឡាភ្លើងផងដែរ។

សូមសួរគ្រូពេទ្យអំពីថ្នាំ។ គ្រូពេទ្យអាចប្រាប់អ្នកពីថ្នាំដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការលេបក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ    និងក្នុងពេលបំបៅដោះ។ វារួមបញ្ចូលទាំងថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជា    និងគ្មានវេជ្ជបញ្ជា    ថ្នាំបំប៉ន    និងឱសថរុក្ខជាតិ។

Leave a Comment