អាការការបញ្ចេញអូវុល និងការកំណត់ពេលវេលា

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីមានកូន? អាការការបញ្ចេញអូវុល    និងការកំណត់ពេលវេលា

ការដឹងពីពេលវេលាក្នុងការបញ្ចេញអូវុលអាចជួយជំរុញឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការមានផ្ទៃពោះ។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងដឹងថាពេលណាអ្នក    និងដៃគូរបស់អ្នកគួរតែរួមភេទ។

ការបញ្ចេញអូវុលកើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ វដ្តរដូវរបស់ស្ត្រីគ្រប់រូបគឺខុសគ្នា    ដូច្នេះអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើសញ្ញាសម្គាល់។

មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចប្រាប់បានថា    ពេលវេលាគឺត្រឹមត្រូវ។

តើអាការនៃការបញ្ចេញពងអូវុលគឺជាអ្វី?

នេះគឺជាសញ្ញាដែលអ្នកអាចមាន    នៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកបញ្ចេញស៊ុត៖

អ្នកក៏អាចសម្គាល់ឃើញ៖

ប៉ុន្តែអាការទាំងនេះមិនតែងតែមានន័យថាអ្នកកំពុងបញ្ចេញពងអូវុលនោះទេ។

វិធីតាមដានអាការនៃការបញ្ចេញពងអូវុល

កត់សម្គាល់លើប្រតិទិនរបស់អ្នក

សូមកត់ចំណាំនៅពេលដែលរដូវរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម    និងបញ្ចប់     ហើយដឹងពីរយៈពេលនៃវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ គ្រូពេទ្យនិយាយថាវាជាការល្អបំផុតក្នុងការរួមភេទយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃរំលងមួយថ្ងៃ    ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេល ៥ ថ្ងៃមុនពេលអ្នកបញ្ចេញពងអូវុល។ គ្រូពេទ្យហៅថាវាថា “ ឱកាសក្នុងការបង្កកំណើត ”។ ពងអូវុលរស់បានប្រហែល ១២ ទៅ ២៤ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែមេជីវិតឈ្មោលអាចរស់បាន ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃនៅខាងក្នុងខ្លួនអ្នក    ដូច្នេះវាជាការប្រសើរ   ដែលមានមេជីវិតឈ្មោលនៅទីនោះរង់ចាំពងអូវុល។

សូមពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូររាងកាយ

កម្រិតអ័រម៉ូនរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរពេញមួយវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ ក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្តាលដំបូង    អូវែរបស់អ្នកបញ្ចេញអ័រម៉ូនអឹស្ត្រូសែន។ នៅពេលដែលកម្រិតអ័រម៉ូនអឹស្ត្រូសែនឡើងខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់    អូវែរបស់អ្នកបញ្ចេញស៊ុត។ បន្ទាប់មករាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមផលិតប្រូសេស្តេរ៉ូន        ដែលជាអ័រម៉ូនមួយផ្សេងទៀត។ វាធ្វើឱ្យអ្នកឡើងកម្តៅខ្លួនបន្តិច។

អ័រម៉ូនរបស់អ្នកក៏ផ្លាស់ប្តូរ texture របស់ទឹករំអិលមាត់ស្បូន    ដែលជាសារធាតុរាវស្អិតដែលចេញពីមាត់ស្បូនផ្នែកខាងក្រោមស្បូនរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រៀមនឹងបញ្ចេញពងអូវុល   អ្នកនឹងមានទឹករំអិលកាន់តែច្រើន    ហើយវាអន្លាយ    និងរអិលដូចជាផ្នែកសនៃស៊ុតឆៅ។ Texture ជួយឱ្យមេជីវិតឈ្មោលហែលចូលក្នុងខ្លួនអ្នក។ នៅពេលទឹករំអិលរបស់អ្នកមានសភាពដូចនេះ    អ្នកគួរតែស្ថិតនៅក្នុងឱកាសក្នុងការបង្កកំណើត។

ឧបករណ៍ព្យាករណ៍ការបញ្ចេញអូវុល

អ្នកអាចទិញតេស្តទាំងនេះបាននៅតាមឱសថស្ថាន។ តេស្តទាំងនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគំនិតច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតពីពេលវេលា    ដែលអ្នករំពឹងចាំឱកាសក្នុងការបង្កកំណើត។ តេស្តទាំងនេះធ្វើតេស្តទឹកនោមរបស់អ្នក    ដើម្បីវាស់កម្រិតអ័រម៉ូនលុយតេអ៊ីន (LH) ដែលឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ២៤ ទៅ ៣៦ ម៉ោង    មុនពេលអ្នកបញ្ចេញពងអូវុល។ នៅពេលកម្រិតអ័រម៉ូនលុយតេអ៊ីន (LH) ឡើងខ្ពស់បំផុត    អ្នកស្ថិតនៅក្នុងឱកាសក្នុងការបង្កកំណើត។

ឧបករណ៍មានបន្ទះពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់    ដើម្បីឱ្យអ្នកពិនិត្យកម្រិតអ័រម៉ូនលុយតេអ៊ីន (LH) ច្រើនដងក្នុងអំឡុងវដ្តរដូវ។ សូមចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តពីរបីថ្ងៃមុនពេលអ្នកគិតថាអ្នកអាចបញ្ចេញពងអូវុល    បន្ទាប់មកធ្វើម្តងទៀតពីរបីដងក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីថ្ងៃពិតប្រាកដ។ នៅពេលកម្រិតអ័រម៉ូនលុយតេអ៊ីន (LH) ឡើងខ្ពស់បំផុត    អ្នកស្ថិតនៅក្នុងឱកាសក្នុងការបង្កកំណើត។

ការធ្វើតេស្តការបញ្ចេញពងអូវុលប្រូសេស្តេរ៉ូន

តេស្តទាំងនេះអាចដឹងថាតើអ្នកបានបញ្ចេញពងអូវុលហើយឬនៅ។ ពួកវាពិនិត្យមើលកម្រិតនៃប្រូសេស្តេរ៉ូនមេតាបូលីត (pregnanediol glucuronide, or PdG) នៅក្នុងទឹកនោមរបស់អ្នក។

កម្រិត PdG កើនឡើង ២៤-៣៦ ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចេញពងអូវុល    ដូច្នេះការធ្វើតេស្តមានភាពសុក្រឹតខ្ពស់។ សូមចាប់ផ្តើមពិនិត្យកម្រិត PdG មុនពេលមករដូវដែលបានរំពឹងទុក។ តេស្តទាំងនេះក៏មានបន្ទះពិនិត្យច្រើនដែរ    ដែលអាចឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យកម្រិតប្រូសេស្តេរ៉ូនពេញមួយវដ្តរដូវរបស់អ្នក។

ការឈឺចាប់ភ្លាមៗ

អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអ្នកបញ្ចេញពងអូវុល    ប៉ុន្តែស្ត្រីជាច្រើនមិនបានកត់សម្គាល់ទេ។ អ្នកអាចសម្គាល់ឃើញថាមានការឈឺចង្កេះបន្តិចបន្តួចប្រហែលនៅពាក់កណ្ដាលនៃវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់មានផ្ទៃពោះ    សូមកុំរង់ចាំដល់ពេលឈឺចង្កេះ។ វាមានន័យថាឱកាសក្នុងការបង្កកំណើតរបស់អ្នកជិតអស់ហើយ។

តើការបញ្ចេញពងអូវុលកើតឡើងនៅពេលណា?

ប្រសិនបើវដ្តរដូវរបស់អ្នកមានរយៈពេល ២៨ ថ្ងៃ    ហើយវដ្តរដូវរបស់អ្នកទៀង។    វាទំនងជាអ្នកនឹងបញ្ចេញពងអូវុលនៅថ្ងៃទី ១៤ ។ វាគឺនៅពាក់កណ្តាលវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ ឱកាសក្នុងការបង្កកំណើតរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១០ ។ អ្នកទំនងជាមានផ្ទៃពោះប្រសិនបើអ្នករួមភេទយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃរំលងមួយថ្ងៃ     ចន្លោះថ្ងៃទី ១០    និង ទី១៤ នៃវដ្តរដូវ ២៨ ថ្ងៃ។

តើការបញ្ចេញពងអូវុលមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ឱកាសក្នុងការបង្កកំណើតរបស់អ្នកមានរយៈពេលពី ៤-៥ ថ្ងៃ។ វាគឺជាថ្ងៃដែលឈានដល់ពេលអ្នកបញ្ចេញពងអូវុល។

សូមសួរគ្រូពេទ្យ

ស្ត្រីខ្លះមិនបញ្ចេញពងអូវុលតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចដឹងថាវាកើតឡើងនៅពេលណា    ឬប្រសិនបើវដ្តរដូវរបស់អ្នកមិនទៀងទាត់    សូមសុំឱ្យគ្រូពេទ្យជួយ។

Leave a Comment